Aktualności

(2013-05-14)

Konferencja WIEŚ DLA SENIORÓW - SENIORZY DLA WSI

W dniu 25 kwietnia we Wrocławiu odbyła się konferebcja podsumowująca projekt "WIEŚ DLA SENIORÓW - SENIORZY DLA WSI". W Spotkaniu wzięło udział ponad 40 seniorów z Dolnego Śląska - przedstawicieli różnych organizacji wiejskich, Klubów Seniorów, Uniwerystetów Trzeciego Wieku.


(2013-09-19)

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dotyczące małej retecji

 

Szanowni Państwo!


Zapraszamy na bezpłatne szkolenie przygotowujące doradców małej retencji na obszarach wiejskich. Zaproszenie skierowane jest do: pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego, instytucji zajmujących się gospodarowaniem wodą, przedstawicieli organizacji ekologicznych i lokalnych stowarzyszeń. Szkolenie przygotowuje do promowania i planowania prostych przedsięwzięć małej retencji na obszarach wiejskich, zachęcania społeczności lokalnych do współpracy przy  ich wdrażaniu, oddziaływania na zmiany w  lokalnych i regionalnych politykach ochrony środowiska.

Szczegóły szkolenia w załączniku oraz na stronie
http://www.malaretencja.pl/szkolenia

 

 

W załączeniu szczegółowe informacje o szkoleniu oraz karta zgłoszeniowa:

 

Zaproszenie

Karta zgłoszeniowa

(2013-09-16)

Certyfikaty ekologiczne przyznane dolnośląskim placówkom

 

W dniu 13 września na posiedzeniu Kapituły Ogólnopolskiego Programu Szkoły dla Ekorozwoju zadecydowano o przyznaniu 246 certyfikatów potwierdzających działania ekologiczne placówek.  Aż 207 przyznano najbardziej prestiżowe wyróżnienia ekologiczne dla szkół na całym świecie – certyfikat Zielonej Flagi i 49 certyfikatów Lokalne Centra Aktywności Ekologicznej. W pracach Kapituły uczestniczył Krzysztof Szustka z Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”.

Placówki dolnośląskie otrzymały aż 34 certyfikaty, w tym 28 – Zielonej Flagi i 6 LCAE.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbędzie się podczas Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju 11 października 2013r. w Krakowie, serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji o programie Szkoły dla Ekorozwoju i certyfikatach można znaleźć na stronach www.ekoszkola.pl

Gratulujemy wszystkim laureatom

Szkoły z Certyfikatem Zielona Flaga w roku 2013

 1. Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze
 2. Miejskie Przedszkole nr 13 w Legnicy
 3. Szkoła Podstawowa nr 12 w Głogowie
 4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Obornikach Śląskich
 5. Szkoła Podstawowa nr 3 w Bolesławcu
 6. Szkoła Podstawowa nr 7 w Głogowie
 7. Gimnazjum w Nowogrodźcu
 8. Miejskie Przedszkole nr 7 w Legnicy
 9. Szkoła Podstawowa w Wągrodnie
 10. Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu
 11. Miejski Zespół Szkół nr 3 Gimnazjum Samorządowe nr 3 w Bolesławcu
 12. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Trzebnicy
 13. Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy
 14. Miejska Szkoła Podstawowa w Jedlinie-Zdroju
 15. Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej
 16. Zespół Szkół i Przedszkola w Krośnicach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
 17. Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu
 18. Szkoła Podstawowa w Gierałtowie
 19. Prywatne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu
 20. Przedszkole nr 99 we Wrocławiu
 21. Przedszkole nr 92 we Wrocławiu
 22. Zespół Szkół EKOLA, Fundacji Oświatowej EKOLA we Wrocławiu
 23. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 w Oławie
 24. Zespół Szkoły Podstawowej nr 15 i Gimnazjum nr 5 w Jeleniej Górze
 25. Przedszkole Nr 109 z oddziałami integracyjnymi we Wrocławiu
 26. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Oławie
 27. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach
 28. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bielawie

 

Szkoły z certyfikatem Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej w roku 2013

 1. Przedszkole nr 4 w Oleśnicy
 2. Gimnazjum Ekologiczne nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie
 3. Szkoła Podstawowa w Budzowie z Filią w Przedborowej
 4. I Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu
 5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieszycach
 6. Zespół Szkół Publicznych, Gimnazjum w Wiązowie
(2013-09-09)

6 września Podsumowanie Seminarium Drogi dla Natury

Dnia 6 września 2013 roku w Legnicy odbyło się seminarium w ramach projektu „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”. W spotkaniu wzięli udział urzędnicy gmin, drogowcy, architekci krajobrazu, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalni liderzy.

Seminarium rozpoczęła Irena Krukowska Szopa - prezes Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”. Pierwszą prezentację, stanowiącą podsumowanie dotychczasowych działań w ramach projektu przedstawił Kamil Witkoś z wrocławskiej Fundacji EkoRozwoju. Rozpoczętą tematykę następnie kontynuował Jakub Józefczuk, którego prezentacja stanowiła zestawienie najważniejszych i najciekawszych działań przeprowadzonych przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” w  pięciu gminach partnerskich.

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się wystąpienia: Ireny Krukowskiej – Szopa o partycypacyjnym metodom projektowania przestrzeni, a także architekta krajobrazu Rafała Wodzickiego, który zaprezentował szereg ciekawych odmian drzew i krzewów, wraz z ich zastosowaniem.

Ostatni blok podejmowanych zagadnień dotyczył zasad projektowania małych przestrzeni na terenie wsi i niewielkich miejscowości, w tym szczególnie organizacji placów zabaw. Obie prezentacje przedstawili reprezentanci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – dr inż. Anna Podolska oraz dr inż. Zbigniew Kuriata. W trakcie prezentacji podkreślono rolę lokalnych tradycji, materiałów, a także odpowiedniego doboru zieleni, tak aby płynnie wkomponować tworzone obiekty w otaczającą je przestrzeń.

 

Semianrium rozpoczęła Irena Krukowska - Szopa Kamil Witkoś podsumowuje działania w projekcie Drogi dla Natury - kampania na rzecz zadrzewień.
Architekt krajobrazu Rafał Wodzicki prezentuje ciekawe gatunki drzew i krzewów. Ostatni blok tematyczny poświęcony był sposobom projektowania małych przestrzeni wiejskich, w tym placów zabaw.
(2013-09-06)

Trzydzieści dolnośląskich wsi chce tworzyć Wioski Tematyczne
W dniu 4 września odbyło się seminarium dotyczące Wiosek Tematycznych, zorganizowane przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” z Legnicy. Wzięło w nim udział blisko 60 przedstawicieli stowarzyszeń wiejskich i liderów lokalnych z 30 miejscowości Dolnego Śląska. Wszyscy z uwagą wysłuchali ciekawych prelekcji o zagrodach edukacyjnych, prezentacji o działających wsiach tematycznych: „Lipian - Wioski Smaków” i „Sieroszowic – Wioski Odkrywców” oraz założeń projektu „Wioski tematyczne jako idea realizacji ekonomii społecznej na obszarach wiejskich Dolnego Śląska”. Do projektu zostanie zaproszonych 10 wsi, które pod okiem doświadczonych moderatorów wypracują swoją ofertę wsi tematycznej.

Pod koniec seminarium pytań dotyczących zakładania i funkcjonowania wsi tematycznej nie było końca. Seminarium prowadzili moderatorzy odnowy wsi: Irena Krukowska i Krzysztof Szustka. Seminarium zostało sfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Do 13 września zostaną wybrane wsie, które wezmą udział w projekcie i otrzymają wsparcie merytoryczne przy tworzeniu swojej Wioski Tematycznej.


Poniżej kró†ka fotorelacja z Seminarium. Więcej zdjęć można znaleźć na profilu WIOSEK Z POMYSŁEM na Facebooku.

Zdjęcia: Krzysztof Szustka

Seminarium WIOSKI TEMATYCZNE - fot. Krzysztof Szustka

Seminarium WIOSKI TEMATYCZNE - fot. Krzysztof Szustka

Seminarium WIOSKI TEMATYCZNE - fot. Krzysztof Szustka

Seminarium WIOSKI TEMATYCZNE - fot. Krzysztof Szustka

Seminarium WIOSKI TEMATYCZNE - fot. Krzysztof Szustka

Seminarium WIOSKI TEMATYCZNE - fot. Krzysztof Szustka


(2013-08-27)

6 września - seminarium "Drogi dla natury - kampania na rzecz zadrzewień"

 

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM DOT. PROJEKTOWANIA ZADRZEWIEŃ ALEJOWYCH ORAZ ZIELENI MIEJSC PUBLICZNYCH NA WSIACH I W MAŁYCH MIASTECZKACH


Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” pragnie Państwa zaprosić na seminarium dotyczące projektowania zieleni i małej architektury miejsc publicznych, w tym placów zabaw i miejsc integracji na wsiach i w małych miastach, zgodnych z lokalnymi warunkami przyrodniczo - kulturowymi.  Podczas seminarium poruszone zostaną również tematy związane z zielenią przydrożną.
Do udziału w seminarium szczególnie gorąco zapraszamy lokalnych liderów i organizacje zajmujące się rozwojem miejscowości, a także pracowników gmin, sołtysów oraz wszystkie osoby zajmujące się szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną i ochroną środowiska. Dla uczestników przewidziano materiały seminaryjne na pendrivach.  Seminarium realizowane jest w ramach projektu zadrzewieniowego „Drogi dla Natury – Kampania na rzecz zadrzewień”.


Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” pragnie Państwa zaprosić na seminarium podsumowujące projekt „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”. Podczas seminarium poruszone zostaną tematy związane z zadrzewieniami przydrożnymi, a także dotyczące projektowania zieleni i małej architektury na wsiach i w małych miejscowościach, zgodnie z lokalnymi warunkami przyrodniczo - kulturowymi. Do udziału w seminarium szczególnie gorąco zapraszamy lokalnych liderów i organizacje zajmujące się rozwojem miejscowości, a także pracowników gmin, sołtysów oraz wszystkie osoby zajmujące się szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną i ochroną środowiska. Dla uczestników przewidziano materiały seminaryjne na pendrivach.  


Udział w seminarium jest bezpłatny.
Termin seminarium: 6 września 2013, w godzinach od 9.00 do 14.30.
Miejsce: Hotel Sękowski, ul. Gliwicka 15, 59-220 Legnica, sala konferencyjna.


Program seminarium:
9.00 – 9.10 Rozpoczęcie seminarium Irena Krukowska Szopa
9.10 – 9.40 Drogi dla Natury  - kampania na rzecz zadrzewień – podsumowanie projektu ochrony zadrzewień. – Kamil Witkoś, Fundacja EkoRozwoju, Wrocław
9.45 – 10.25 Podsumowanie pracy w gminach w ramach projektu „Kampania na rzecz zadrzewień” - arch.  krajobrazu Jakub Józefczuk.
10.30 -  11.00 Planowanie zielonych przestrzeni publicznych przy aktywnym udziale społeczności lokalnej. Źródła finansowania działań w tym zakresie. - Irena Krukowska Szopa, prezes Fundacji „Zielona Akcja”
15 min. przerwa kawowa
11.15 – 12.10 O czym należy pamiętać przy projektowaniu zieleni na wsiach i małych miastach. Przykłady ciekawych gatunków drzew i krzewów – wymagania, zastosowanie - arch.  krajobrazu Rafał Wodzicki, Leaf Project Studio, Wrocław
12.15 – 13.00 ABC projektowania zieleni i małej architektury na wsiach i w małych miastach, zgodnych z lokalną tradycją i krajobrazem.
13.05 – 14.05 Projektowanie małych przestrzeni rekreacyjno- wypoczynkowych na wsiach i w miastach na przykładzie placów zabaw - dr inż. Zbigniew Kuriata, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
14.05 Zakończenie seminarium, obiad dla uczestników


Dodatkowych informacji udzielają:
Małgorzata Bochyńska oraz Jakub Józefczuk, tel. 76 862 94 30, mail: bochynska@zielonaakcja.pl, jozefczuk@zielonaakcja,pl


Więcej o programie Drogi dla Natury na www.aleje.org.pl

Zaproszenie, formularz zgłoszeniowy

(2013-08-26)

4 września - seminarium „Wioski tematyczne jako idea realizacji ekonomii społecznej na obszarach wiejskich Dolnego Śląska

Wioska Smaków

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza na Seminarium informacyjne otwierające projekt pn.  „Wioski tematyczne jako idea realizacji ekonomii społecznej na obszarach wiejskich Dolnego Śląska”,  które odbędzie się dnia 4 września  br. (środa) w hotelu Chata Karczowiska (gmina Lubin) w godzinach od 16.00 do 19.00.


Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tworzeniem wsi tematycznych oraz zdobyciem wiedzy na temat sposobów pozyskania dochodów dla małych stowarzyszeń i tworzeniem miejsc pracy w oparciu o lokalne zasoby wsi. Zaproszenie na seminarium skierowane jest w szczególności do lokalnych stowarzyszeń wiejskich, grup odnowy wsi i liderów wiejskich.

Program seminarium:

 • Proces tworzenia oferty wsi na przykładzie działających wsi tematycznych: Lipian – Wioski Smaków, Sieroszowic – Wioski Odkrywców
 • Wsie tematyczne na Dolnym Śląsku, od powstania do dochodu
 • Gospodarka edukacyjna jako sposób na przedsiębiorczość wiejską 
 • Prezentacja projektu „Wioski tematyczne jako idea realizacji ekonomii społecznej na obszarach wiejskich Dolnego Śląska” 
 • Dyskusja uczestników.

Zainteresowane organizacje będą mogły wziąć udział w projekcie, którego celem jest wzrost aktywności ekonomicznej i społecznej stowarzyszeń wiejskich a czas jego realizacji to rok 2013.

W ramach projektu odbędą się:

 • Warsztaty poświęcone przygotowaniu lokalnych przedsięwzięć ekonomii społecznej
 • Konkurs na „Najciekawsze lokalne przedsięwzięcia ekonomii społecznej”, w którym 10  stowarzyszeń otrzyma środki finansowe na wdrożenie planu inicjatyw w swojej wsi tematycznej
 • Wdrażanie wybranych przedsięwzięć na terenie miejscowości, w której działa stowarzyszenie
 • Konsultacje specjalistyczne, podczas których stowarzyszenia otrzymają pomoc merytoryczną przy wdrożeniu przedsięwzięć
 • Szkolenia specjalistyczne na Edukatora dziedzictwa przyrodniczo-kulturalnego wsi oraz promocji
 • Szkolenia specjalistyczne dot. tworzenia partnerstw międzysektorowych
 • Przygotowanie ulotek ofertowych wsi tematycznych

Udział w seminarium jest bezpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet materiałów seminaryjnych. Na miejsce szkolenia należy dojechać na własny koszt. Prosimy o zgłaszanie się uczestników do Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”  do dnia 3 września mailem czabajska@zielonaakcja.pl


Osoba odpowiedzialna ws. projektu – Joanna Czabajska – logistyka oraz Krzysztof Szustka – merytoryka.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie pt. Wioski tematyczne jako idea realizacji ekonomii społecznej na obszarach wiejskich Dolnego Śląska” prosimy o rzetelne opisanie Karty Zgłoszenia i przysłanie do Joanny Czabajskiej do dnia 4 września. Spośród nadesłanych aplikacji 10 organizacji zostanie zaproszonych do udziału w  projekcie.


Pliki do pobrania:

(2013-08-12)

Szkolenie doradców małej retencji

Szanowni  Państwo,

 

Zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane organizacje i instytucje, a także indywidualne osoby do uczestnictwa w projekcie "Mała Retencja - Duża Sprawa". W ramach projektu można wziąć udział  w atrakcyjnych, bezpłatnych szkoleniach z zakresu ochrony i gospodarowania wodą na obszarach wiejskich.

 

Wjęcej informacji na stronie projektu: http://www.malaretencja.pl/szkolenia

(2013-06-18)

Finał konkursu pn. „Czyściciel świata” 2012/2013 na terenie Miasta Głogów


Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” serdecznie zaprasza na finał konkursu „Czyściciel Świata” 2012/2013, który odbędzie się 26 czerwca 2013r., w Szkole Podstawowej Nr 14 w Głogowie, przy ul. Królewskiej 12 o godzinie 11.00.

 

Wyniki konkursu Głogów

 

Kampania ma swój wymiar edukacyjny – uczy dzieci podstawowych nawyków i troski o czystość najbliższego środowiska. Pomaga w Głogowie w prowadzeniu segregacji odpadów na terenie miasta.

Atrakcyjne nagrody rzeczowe dla najlepszej szkoły, przedszkola oraz najaktywniejszych uczniów i nauczycieli ufundowały Urząd Miasta Głogowa i Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” w Legnicy oraz Fundacja RECAL. Kampania recyklingu puszek toczy się od 1999 roku. Udział placówek szkolnych jest dobrowolny.

(2013-06-18)

Finał konkursu w Legnicy pn. „Czyściciel świata” 2012/2013 w ramach programu edukacji ekologicznej „Szkoła Przyjazna Środowisku”

 
Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” serdecznie zaprasza na finał konkursu „Czyściciel Świata” 2012/2013, który odbędzie się  24 czerwca 2013r., w Szkole Podstawowej Nr 16 w Legnicy, przy ul. Tatrzańskiej 9 o godzinie 10.00 w Auli .

 

 

W załączniku wyniki konkursu:

Wyniki konkursu Legnica

 

Atrakcyjne nagrody rzeczowe dla najlepszej szkoły, przedszkola oraz najaktywniejszych uczniów i nauczycieli ufundowały Urząd Miasta Legnica, Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji i Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” w Legnicy oraz Fundacja RECAL. Kampania recyklingu puszek toczy się od 1999 roku. Udział placówek szkolnych jest dobrowolny.

(2013-05-14)

23-24 maja - warsztaty pn "Zarządzanie finansami w stowarzyszeniach wiejskich"

Zapraszamy na warsztaty pt. „Zarządzanie finansami w stowarzyszeniach wiejskich”, które odbędą się w dniach 23 – 24 maja (czwartek – piątek ) br. w hotelu „Chata Karczowiska” w Karczowiskach koło Legnicy. Warsztaty rozpoczną się w dniu 23 maja (czwartek) o godz. 15.00 obiadem, a zakończą w dniu 24 maja (piątek) w godz. popołudniowych.

Warsztaty skierowane są do członków stowarzyszeń wiejskich, grup nieformalnych (w tym Grup Odnowy Wsi) i liderów lokalnych.

Zakres szkolenia:

 • źródła finansowania działań społecznych;
 • metody pozyskiwania środków na inicjatywy lokalne.
 • pozyskiwanie sposobów i darczyńców w rozwoju wsi.
 • dobre praktyki lokalnego finansowania,
 • budżet projektu i rozliczanie dotacji,
 • wkład własny i praca wolontariuszy,
 • sprawozdawczość finansowa.

Zgłoszenia chętnych osób wraz z krótką informacją nt. swojego doświadczenia przy pisaniu wniosków  prosimy kierować na adres mailowy krzysztof.szustka@gmail.com do dnia 22 maja do godz. 14.00.

Więcej informacji o szkoleniu można uzyskać u Pana Krzysztofa Szustki pod nr. telefonu kom. 512 312 215. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, lista uczestników zostanie ustalona na podstawie przysłanych w terminie zgłoszeń i opisu działań uczestnika.

Warsztaty organizowane są w ramach działalności przy Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” Regionalnego Centrum wspierania i informacji organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i poprowadzone będą przez doświadczonych trenerów organizacji pozarządowych. Zapewniamy uczestnikom wyżywienie, nocleg oraz materiały szkoleniowe wraz z zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia. Dojazd  we własnym zakresie.

Do pobrania:

(2013-05-06)

Poszukiwany SPECJALISTA z zakresu MAŁEJ RETENCJI

 

Poszukiwani specjaliści z zacięciem przyrodniczym z zakresu retencji wodnej do opracowania m.in.:

1. Materiału e-learningowego dla "doradców małej retencji":

 • formy małej retencji,
 • rola małej retencji, 
 • kluczowe dokumenty oraz uwarunkowania formalnoprawne wpływające na stan małej retencji, 
 • programy rozwoju małej retencji,
 • kluczowe działania na rzecz małej retencji wodnej oraz źródła ich finansowania. 

2. Przykładów małej retencji (dobre praktyki na obszarach wiejskich) w kontekście:

 • ochrony zasobów wodnych,
 • ochrony przyrody,
 • przeciwdziałania powodziom,
 • susz hydrologicznych.

3. Scenariuszy małej retencji (materiały edukacyjne dla nauczycieli i uczniów):

 • ekosystem zbiorników retencyjnych, 
 • flora i fauna zbiorników retencyjnych, 
 • sukcesja małych zbiorników wodnych, 
 • naturalne obszary retencjonowania wody,
 • wpływ otoczenia na jakość zbiorników retencyjnych. 

Działania są prowadzone w ramach projektu dotowanego ze środków zewnętrznych, którego koordynatorem jest Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja.

Zainteresowane osoby proszę o kontakt: bochynska@zielonaakcja.pl 

(2013-05-06)

8 maja - warsztaty ROWEROWA SZKOŁA dla legnickich nauczycieli

Zapraszamy legnickich nauczycieli na warsztaty inaugurujące w Legnicy projekt edukacyjny „Rowerowa Szkoła” w dniu 8 maja od godz. 14.00 w siedzibie Fundacji Ekologicznej „ZIELONA AKCJA” u. Al. Orła Białego 2

Celem projektu jest popularyzacja bezpiecznego wykorzystywania roweru jako codziennego środka komunikacji oraz zainicjowanie i wsparcie zmian w szkołach, aby stały się one bardziej przyjazne rowerzystom.

Istotą projektu jest wykorzystanie roweru jako motywu edukacyjnego służącego uświadomieniu uczniom ważnych wyzwań XXI wieku, takich jak: kryzys energetyczny, degradacja środowiska czy konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych w związku ze zmianami klimatycznymi. Proponowane działania edukacyjne nastawione są na promocję idei zrównoważonego transportu poprzez ukazanie szerszego kontekstu użycia roweru. Uczestnicy mają możliwość zrozumienia podstawowych funkcji systemu transportowego miasta oraz wypływu różnych środków transportu na środowisko, mobilność i jakość naszego życia, a także dowiedzieć się o możliwościach wpływu mieszkańców na politykę transportową swojego miasta.

Nasza oferta zawiera:

 • przeprowadzenie na terenie szkół prelekcji na temat roli roweru w systemie transportowym nowoczesnego miasta oraz praktycznych zasad bezpiecznej jazdy (zajęcia prowadzone przez naszych edukatorów – praktykujących rowerzystów);
 • bogaty pakiet scenariuszy edukacyjnych powiązanych z różnymi przedmiotami szkolnymi, którychmotywem przewodnim jest rower, zawierający również praktyczne instrukcje działań prorowerowych angażujących dzieci i młodzież;
 • broszurę, prezentację multimedialną, filmy edukacyjne na temat bezpiecznej jazdy rowerem oraz inne pomoce dydaktyczne (w/w materiały mogą służyć realizacji międzyprzedmiotowej ścieżki edukacyjnej  na temat zrównoważonego transportu);
 • profesjonalne interaktywne narzędzia do przeprowadzenia rowerowego audytu szkoły i okolicy(tzw. planu zrównoważonej mobilności) – z możliwością otrzymania odpowiednich certyfikatów;
 • bieżące wsparcie merytoryczne dla podjętych w szkole działań;
 • konkurs z atrakcyjnymi nagrodami dla najaktywniejszych nauczycieli, uczniów, klas oraz wyróżnionych palcówek (m.in. stojaki rowerowe wraz z systemem monitoringu).

 

Zainteresowanych zapraszamy na szkolenie inauguracyjne, na którym będzie można zapoznać się ze

szczegółami programu, zasadami uczestnictwa projekcie oraz z narzędziami interaktywnymi do przeprowadzania rowerowego audytu szkoły.

 

Udział w szkoleniu oraz w projekcie jest bezpłatny.

Czas i miejsce szkolenia: 8.05.2013 o godz. 14.00

Fundacja Ekologiczna "ZIELONA AKCJA"

Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia.

 

Nieobecność przedstawiciela szkoły na spotkaniu nie wyklucza dalszego włączenia się do projektu, jednakżew przypadku większej liczby zgłoszeń pierwszeństwo będą miały placówki, których przedstawiciele wzięli w nim udział. Możliwe jest wzięcie udziału we wszystkich lub w wybranych elementach projektu.

 

Więcej o projekcie: http://www.rowerowaszkola.pl/

 

 

(2013-04-24)

Wiosenne nasadzenia w roku 2013

 W ramach realizowanego projektu "Drogi dla Natury - kampania na rzecz zadrzewień" Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" wraz z pięcioma gminami posadziła 250 drzew i przekazała kolejnych 250 sadzonek lokalnym społecznościom.

(2013-04-24)

23 kwietnia - konferencja dot. Wsi Tematycznych we Wrocławiu

W dniu 23 kwietnia we Wrocławiu w siedzibie Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyła się konferencja pt. „Wsie tematyczne sposobem zwiększenia dochodów społeczności lokalnych”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” z Legnicy w ramach projektu „Stowarzyszenie wiejskie w stronę ekonomii społecznej”. W spotkaniu wzięło udział ok. 70 liderów wiejskich i przedstawicieli gmin, co przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Konferencje prowadzili Krzysztof Szustka i Irena Krukowska-Szopa z Fundacji. Na początku, przez Irenę Krukowską zaprezentowane zostały przykłady wsi tematycznych w Europie oraz metodyka pracy przy tworzeniu oferty wsi. Następnie Krzysztof Szustka przedstawił osiem wsi, które powstały w ramach projektu tj. Leśną Wieś Zabawy, Wieś Pełną Natury, Wioskę Odkrywców, Wioskę Świętojańską, Wioskę Wiatru, Wioskę Darów Lasu, Wioskę Sześciu Zbóż

(2013-04-18)

24 kwietnia - konferencja pn. WIEŚ DLA SENIORÓW - SENIORZY DLA WSI

Zapraszamy do udziału w Konferencji pn. „Wieś dla seniorów-seniorzy dla wsi”, która odbędzie się  24 kwietnia 2013 r. w godzinach 10.00-13.30. w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, sala 1002

(2013-04-18)

23 kwietnia - konferencja pn. WSIE TEMATYCZNE SPOSOBEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Zapraszamy do udziału w Konferencji pn. „WSIE TEMATYCZNE  SPOSOBEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH”, która odbędzie się 
23 kwietnia 2013 r. w godzinach 10.00 - 13.00  w hotelu "Noclegi Zwycięska" ul. Zwycięska 4 we Wrocławiu. Spotkanie organizowane jest przy współpracy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu

(2013-04-30)

5 kwietnia – warsztaty pt. Animator rzemiosła artystycznego

W gospodarstwie „Gajówka Głuszec” w Borówkach – Wiosce Darów Lasu odbyły się warsztaty dla w ramach projektu „Stowarzyszenia wiejskie w stronę ekonomii społecznej” realizowanego przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”. Blisko 20 liderów doskonaliło swoje umiejętności rękodzielnicze. Na tym warsztacie można poruszane były dwa tematy: zdobnictwo - kwiaty z bibuły, układanie bukietów, koszyki z wikliny oraz opakowanie produktu lokalnego. W następnym tygodniu.. wyjazd studialny! Zapraszamy! Fot. Krzysztof Szustka

(2013-04-09)

Relacja ze szkolenia z pisania wniosków

W dniu 4 kwietnia odbyły się w Hotelu „Chata Karczowiska” kilkudniowe warsztaty pt. „Planowanie i zarządzanie projektami wsparcia” realizowane w ramach programu Dobry Start. Warsztaty zostały zorganizowane przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” – Regionalne Centrum Wspierania i Informacji Organizacji Pozarządowych a obszarach wiejskich. Blisko dwudziestu liderów wiejskich dowiedziało się jak pisać wnioski i nimi zarządzać. Fot. Krzysztof Szustka

(2013-04-05)

10 kwietnia - spotkanie seniorów z gminy Oborniki Śląskie

 Zapraszamy seniorów tj, osoby 60/65+ z gminy Oborniki Ślaskie na spotkanie  w ramach projektu "Wieś dla seniorów - seniorzy dla wsi". Spotkanie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Obornikach w środe, 10 kwietnia o godz. 11.30. Zgłoszenia należy kierować do Pani Ireny Małkiewicz

(2013-03-27)

Warsztaty dot pisania i zarządzania projektami wsparcia

Zapraszamy na warsztaty pt. „Planowanie i zarządzanie projektami wsparcia”, które odbędą się w dniach 4-5 kwietnia (czwartek – piątek) br. w hotelu „Chata Karczowiska”  w Karczowiskach koło Legnicy. Warsztaty rozpoczną się w dniu kwietnia (czwartek) o godz. 15.00 obiadem, a zakończą w dniu 5 kwietnia (piątek) w godz. popołudniowych.

Warsztaty skierowane są do członków stowarzyszeń wiejskich i liderów lokalnych, którzy nie posiadają doświadczenia w zakresie pisania projektów na działania społeczne.

Preferowane będą organizacja współpracujące z naszym biurem Regionalnego Centrum Wspierania  i Informacji Organizacji Pozarządowych na Obszarach Wiejskich z siedzibą 
w Legnicy.

(2013-03-19)

Relacja ze szkolenia pn. Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi w Krotoszycach14 -15 marca

W dniach 14 i 15 marca br. w świetlicy wiejskiej w Krotoszycach odbyły się warsztaty pn. „Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi”. Szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew, przeprowadzone w ramach ogólnopolskiego projektu „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Organizatorem szkolenia była Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" z Legnicy, wraz z gminą Krotoszyce. Organizacją wiodącą projektu jest Fundacja EkoRozwoju z Wrocławia.

(2013-03-19)

Relacja ze szkolenia pn. Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi w Gaworzycach 12 -13 marca

 W dniach 12 i 13 marca br. w jednej z sal remontowanego pałacu w Gaworzycach odbyły się warsztaty pn. „Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi”. Szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew, przeprowadzone w ramach ogólnopolskiego projektu „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Organizatorem szkolenia była Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" z Legnicy, wraz z gminą Gaworzyce. Organizacją wiodącą projektu jest Fundacja EkoRozwoju z Wrocławia.

(2013-03-13)

12 marca - warsztaty dot. wsi tematycznych w Sieroszowicach

W Sieroszowicach (gm. Radwanice) ruszyły warsztaty planistyczne w ramach projektu „Stowarzyszenia wiejskie w stronę ekonomii społecznej”. Przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół im. Jana Wyżykowskiego, Grupy Odnowy Wsi, Rady Sołeckiej oraz lokalni liderzy wspólnie zaczęli pracę nad poszukiwaniem wyróżników wsi i tworzeniem oferty swojej miejscowości. W ciągu kilku spotkań ma powstać oferta wsi tematycznej, która już w tym sezonie będzie wdrożona. Warsztaty prowadził Krzysztof Szustka – Moderator Odnowy Wsi

(2013-03-11)

14 -15 marca Szkolenie w Krotoszycach pn. Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” wraz z Urzędem Gminy w Krotoszycach pragną Państwa zaprosić na dwudniowe szkolenie pn. „Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi. Szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew”. Szkolenie przeprowadzone w ramach ogólnopolskiego projektu „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”. Dla uczestników szkolenia przewidziano atrakcyjne materiały szkoleniowe (książki, kamizelki odblaskowe do pracy w terenie).
 
Termin szkolenia: 14 i 15 marca 2013, w Świetlicy Wiejskiej, ul. Piastowska 40a Krotoszyce

(2013-03-11)

12 -13 marca szkolenie w Gaworzycach pn. Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” wraz z Urzędem Gminy w Gaworzycach pragną Państwa zaprosić na dwudniowe szkolenie „Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi. Szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew”. Szkolenie przeprowadzone w ramach ogólnopolskiego projektu „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”. Dla uczestników szkolenia przewidziano atrakcyjne materiały szkoleniowe (książki, kamizelki odblaskowe do pracy w terenie).

(2013-03-04)

28.02 - 1.03 Jerzmanowa Szkolenie pn. Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi

 W dniach 28 lutego i 1 marca br. w sali OSP w Jerzmanowej odbyły się kolejne warsztaty pn. „Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi”. Szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew, przeprowadzone w ramach ogólnopolskiego projektu „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Organizatorem szkolenia była Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" z Legnicy, wraz z gminą Jerzmanowa. Organizacją wiodącą projektu jest Fundacja EkoRozwoju z Wrocławia.
    Dla uczestników szkolenia przewidziano atrakcyjne materiały szkoleniowe (książki, kamizelki odblaskowe do pracy w terenie). Podczas zajęć zapewniony był również katering.

 

(2013-02-21)

25 luty - szkolenie ekologiczne dla placówek szkolnych z terenu Powiatu Trzebnickiego

Stowarzyszenie LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, Starostwo Powiatowe w Trzebnicy oraz Fundacja Partnerstwo dla Środowiska  zapraszają zainteresowanych nauczycieli działających w swoich placówkach w zakresie edukacji ekologicznej, na bezpłatny warsztat przygotowujący do aplikowania o certyfikat Zielonej Flagi w ramach programu Szkoły dla Ekorozwoju (www.ekoszkola.pl).

Warsztaty odbędą się 25 lutego 2013 r., godz. 1200 - 1500 ; miejsce: Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, ul. Leśna 1

(2013-02-21)

Zaproszenie na szkolenie 28.02 i 1.03 - Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi

 Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” wraz z Urzędem Gminy w Jerzmanowej pragną Państwa zaprosić na dwudniowe szkolenie „Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi. Szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew”. Szkolenie przeprowadzone w ramach ogólnopolskiego projektu „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”. Dla uczestników szkolenia przewidziano atrakcyjne materiały szkoleniowe (książki, kamizelki odblaskowe do pracy w terenie).

(2013-02-14)

21 luty - Szkoły Przyjazne Środowisku w Głogowie

Informujemy, iż nastąpiły zmiany w realizacji programu Szkoły Przyjazne Środowisku, od 2013r. w ramach programu będzie realizowany konkurs "Czyściciel świata" w niezmienionej formie, tj. w kategoriach puszki aluminiowe, makulatura i baterie przeliczone na ilość uczniów w jednostce  oświatowej (finał konkursu – czerwice 2013). Szkoły, które otrzymały certyfikat Szkoły Przyjaznej Środowisku zachowują go, jednak w ramach programu nie będziemy już przeprowadzać audytu i spotkań informacyjnych.

(2013-02-14)

19 luty - Szkoły Przyjazne Środowisku w Legnicy

Informujemy, iż nastąpiły zmiany w realizacji programu Szkoły Przyjazne Środowisku, od 2013r. w ramach programu będzie realizowany konkurs "Czyściciel świata" w niezmienionej formie, tj. w kategoriach puszki aluminiowe, makulatura i baterie przeliczone na ilość uczniów w jednostce  oświatowej (finał konkursu – czerwice 2013). Szkoły, które otrzymały certyfikat Szkoły Przyjaznej Środowisku zachowują go, jednak w ramach programu nie będziemy już przeprowadzać audytu i spotkań informacyjnych.


(2013-01-21)

Kurs szkoleniowy SENIORZY SĄ WSPIERANI

W dniach 10-12 stycznia odbyło sie szkolenie dla liderów lokalnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich z seniorami  w ramach projektu „ Wieś dla seniorów - seniorzy dla wsi”.W ramach kursu uczestnicy zapoznali się z problemami  społecznymi wieku senioralnego, identyfikacji tych problemów w skali lokalnej a także o kreowaniu rozwiązań włączających seniorów opartych o potencjał lokalny. Dowiedzieli się  również o animowaniu aktywności seniorów i  tworzeniu projektów integracyjnych i miedzypokoleniowych a także zapoznali się z dobrymi praktykami projektów senioralnych.

(2013-01-15)

Edukator dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego wsi - relacja

W ramach realizacji projektu „Stowarzyszenia wiejskie w stronę ekonomii społecznej” w Hotelu Karczowiska w dniach 11-12.01.2013r. odbył się  kursu szkoleniowy pn. „Edukator dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego wsi”. Był on adresowany do organizacji i stowarzyszeń wiejskich.

(2013-01-09)

10 -12 stycznia - Kurs szkoleniowy Wieś dla Seniorów - Seniorzy dla Wsi

 Zapraszamy do udziału w kursie szkoleniowym przygotowującym animatorów aktywności  społecznej seniorów w ramach projektu pn. „ Wieś dla seniorów - seniorzy dla wsi”, który ma na celu aktywizację i  włączenie osób starszych w planowanie i realizację inicjatyw społecznych oraz polityk publicznych na poziomie lokalnym i gminnym.

Aktualności

(2015-03-24)

Warsztaty w Budziwojowie

Na terenie sołectwa Budziwojów w dniach 12 i 17 marca odbyły się warsztaty związane z aktualizacją sołeskiej strategii rozwoju. W ramach wspólnej , kreatywnej dyskusji na warsztatach, mieszkańcy wspólnie pracują nad identyfikacją zasobów miejscowości, analizą mocnych i słabych stron, wizją rozwoju wsi oraz programem długoterminowych działań. Ta wspólna praca to jeden z ważniejszych elementów planowania procesu odnowy wsi realizowanego w oparciu o zaangażowanie mieszkańców. Warsztaty poprzedzone są zbieraniem opinii mieszkańców na temat potrzeb i problemów rozwojowych w każdej z miejscowości objętych projektem.

Sołecka strategia rozwoju miejscowości przygotowywana jest na okres 2015-2020.

Spotkania odbywają się w ramach projektu „Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi”  z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji(2015-03-24)

Warsztaty w Gogołowicach

Na terenie sołectwa Konradówka - Piotrowice w dniach 9 marca odbyły się warsztaty związane z aktualizacją sołeskiej strategii rozwoju. W ramach wspólnej , kreatywnej dyskusji na warsztatach, mieszkańcy wspólnie pracują nad identyfikacją zasobów miejscowości, analizą mocnych i słabych stron, wizją rozwoju wsi oraz programem długoterminowych działań. Ta wspólna praca to jeden z ważniejszych elementów planowania procesu odnowy wsi realizowanego w oparciu o zaangażowanie mieszkańców. Warsztaty poprzedzone są zbieraniem opinii mieszkańców na temat potrzeb i problemów rozwojowych w każdej z miejscowości objętych projektem.

Sołecka strategia rozwoju miejscowości przygotowywana jest na okres 2015-2020.

Spotkania odbywają się w ramach projektu „Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi”  z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji

(2015-03-18)

Warsztaty w sołectwie Konradówka - Piotrowice

Na terenie sołectwa Konradówka - Piotrowice w dniach 13 i 16 marca odbyły się warsztaty związane z aktualizacją sołeskiej strategii rozwoju. W ramach wspólnej , kreatywnej dyskusji na warsztatach, mieszkańcy wspólnie pracują nad identyfikacją zasobów miejscowości, analizą mocnych i słabych stron, wizją rozwoju wsi oraz programem długoterminowych działań. Ta wspólna praca to jeden z ważniejszych elementów planowania procesu odnowy wsi realizowanego w oparciu o zaangażowanie mieszkańców. Warsztaty poprzedzone są zbieraniem opinii mieszkańców na temat potrzeb i problemów rozwojowych w każdej z miejscowości objętych projektem.

Sołecka strategia rozwoju miejscowości przygotowywana jest na okres 2015-2020.

Spotkania odbywają się w ramach projektu „Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi”  z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji


(2015-03-10)

Warsztaty w Henrykowie Lubańskim

W ramach projektu „Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi” odbywają się warsztaty w ramach których mieszkańcy wspólnie pracują nad identyfikacją zasobów miejscowości, analizą mocnych i słabych stron, wizją rozwoju wsi oraz programem długoterminowych działań. Ta wspólna praca to jeden z ważniejszych elementów planowania procesu odnowy wsi realizowanego w oparciu o zaangażowanie mieszkańców. Warsztaty poprzedzone są zbieraniem opinii mieszkańców na temat potrzeb i problemów rozwojowych w każdej z miejscowości objętych projektem.

Sołecka strategia rozwoju miejscowości przygotowywana jest na okres 2015-2020.

Na terenie Sołectwa Osiecznica w gminie Osiecznica warsztaty odbyły się w dniach 18 luty i 3 marca.
(2015-03-11)

Warsztaty w Osiecznicy

W ramach projektu „Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi” odbywają się warsztaty w ramach których mieszkańcy wspólnie pracują nad identyfikacją zasobów miejscowości, analizą mocnych i słabych stron, wizją rozwoju wsi oraz programem długoterminowych działań. Ta wspólna praca to jeden z ważniejszych elementów planowania procesu odnowy wsi realizowanego w oparciu o zaangażowanie mieszkańców. Warsztaty poprzedzone są zbieraniem opinii mieszkańców na temat potrzeb i problemów rozwojowych w każdej z miejscowości objętych projektem.

Sołecka strategia rozwoju miejscowości przygotowywana jest na okres 2015-2020.

Na terenie Sołectwa Osiecznica w gminie Osiecznica warsztaty odbyły się w dniach 18 luty i 10 marca.

 

(2015-03-10)

Szkolenie liderów aktywności obywatelskiej

W ramach projektu "Twój głos - Twoja decyzja - Twoje sołectwo. Inkubator Sołekich Inicjatyw Obywatelskich" odbyło się szkolenie liderów aktywności obywatelskiej ze sołectw biorących udział w projekcie. Szkolenie miało na celu przygotowanie osób, które zdobędą kompetencje z zakresu podnoszenia jakości lokalnego dialogu obywatelskiego i prowadzenia konsultacji.

Tematyka szkolenia obejmowała:

- na jakie decyzje i polityki publiczne mieszkańcy mogą mieć wpływ; aspekty prawne i społeczne konsultacji społecznych,

- obywatelskie formy funkcjonowania sołectwa, sołecka strategia, plan odnowy, fundusz sołecki,

- formy współdziałania mieszkańców - zebrania wiejskie, grupy robocze, badanie opinii, nowe formy prowadzenia spotkań (debaty, warsztaty)

- udostępnianie informacji publicznych i komunikacja w sołectwie,

- zaplanowanie przebiegu konsultacji

Szkolenie odbyło się Karczowiskach w dniach 06-08.03.2015r. W szkoleniu wzieli udział przedstawiciele 9 sołectw: Lipiany, Wojcieszyn, Czaple, Mała Wieś Górna, Biała, Mikułowa, Ernetysnów, Nowa Kuźnia, Pasternik.

 

Projekt "Twój głos - Twoja decyzja - Twoje sołectwo. Inkubator Sołeckich Inicjatyw Obywatelskich" jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

 

(2015-03-04)

Spotkanie informacyjne w ramach projektu "Twój głos - Twoja decyzja - Twoje sołectwo. Inkubator Sołeckich Inicjatywy Obywatelskich"

W dniu 2.03.2015r. odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli sołectw, które zostały wytypowane do udziału w drugim etapie projektu "Twój głos - Twoja decyzja - Twoje sołectwo. Inkubator Sołeckich Inicjatywy Obywatelskich", który finansowany jest w ramach Funduszu Inicjatywy Obywatelskich. Spotkanie miało miejsce w Chacie Karczowiska, na trasie Legnica - Lubin. W trakcie spotkania przedstawiono założenia oraz zasady udziału w projekcie, przeprowadzono dyskusje o postawach obywatelskich mieszkańców wsi oraz uzgodniono plan działania.

Lista sołectw biorących udział:

- Lipiany

- Wojcieszyn

- Czaple

- Mała Wieś Górna

- Biała

- Mikułowa

- Ernestynów

- Nowa Kuźnia

 

(2015-03-20)

Wyniki przetargu dot. małej infrastruktury turystycznej nad rzeką Kwisą

Informujemy, iż w przetargu pisemnym na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wybranych miejsc dla potrzeb turystyki na terenie gmin: Osiecznica, Żagań i Nowogrodziec, ze szczególnym uwzględnieniem małej infrastruktury turystycznej” realizowanego w ramach projektu: „Dla Kwisy, dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, została wybrana oferta firmy: Gospodarstwo Rybackie Sława Sp. z o.o., ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 13, 67-410 Sława, za cenę: 563 340,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta z najniższą ceną, spełniająca wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Informacja o ofertach odrzuconych:

Oferta nr 1 złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe TRIBUD Tomasz Bogacz, ul. Parkowa 49A, Psary, 51-180 Wrocław

Uzasadnienie:
wykonawca nie przedstawił na czas wszystkich wymaganych informacji i dokumentów.

Informacja o terminie zawarcia umowy:

Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od dnia wyboru oferty.

(2015-03-12)

Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi w ProszówceW dniu 11 marca w Proszówce odbyły się warsztaty z mieszkańcami wsi dot. aktualizacji sołeckiej strategii rozwoju wsi w ramach projektu „ Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi”. Warsztaty poprzedzone zostały przygotowaniem ankiet i przebadaniem mieszkańców z zakresu ich wiedzy o planowaniu strategicznym w swojej miejscowości i potrzebach i oczekiwaniach jakie mają.

Na warsztatach zostały przedstawione wyniki badań oraz omówiono zasoby miejscowości Proszówka i kierunki jej rozwoju. Jeszcze w marcu odbędzie się kolejne spotkanie. Szkolenie poprowadził trener i moderator odnowy wsi Krzysztof Szustka.

 

 

Projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji

 

 

(2015-03-12)

Przetarg pisemny na zagospodarowanie miejsc na potrzeby turystyki nad Kwisą do 19 marca

W dniu 12 marca 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wybranych miejsc dla potrzeb turystyki  na terenie gmin: Osiecznica, Żagań i Nowogrodziec, ze szczególnym uwzględnieniem małej infrastruktury turystycznej” realizowane w ramach projektu:  „Dla Kwisy, dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg pisemny na podstawie „Procedury udzielania zamówień w projektach finansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko opartej na Art. 70¹- Art. 705 ustawy Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 121, 827). 
 
Warunki ogólne i szczególne zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Ofertę w formie i treści zgodnej z SIWZ należy złożyć w Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”, ul. Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2015 r. do godz. 11.00
 
Wszystkie oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego, dnia 19.03.2015 r. o godz. 12.30


Zamawiający 
Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” 
ul. Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica 
Adres poczty elektronicznej: woznicka@zielonaakcja.pl
 
Pliki do pobrania:
(2015-03-10)

Wyniki przetargu na zagospodarowanie miejsc na potrzeby turystyki nad Kwisą

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” informuje, iż został zamknięty bez dokonania wyboru ogłoszony w dniu 2 marca 2015 roku przetarg dotyczący „Zagospodarowania terenu wybranych miejsc dla potrzeb turystyki  na terenie gmin: Osiecznica, Żagań i Nowogrodziec, ze szczególnym uwzględnieniem małej infrastruktury turystycznej” realizowane w ramach projektu:  „Dla Kwisy, dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiotem przetargu było zagospodarowanie terenu wybranych miejsc dla potrzeb turystyki  na terenie gmin: Osiecznica, Żagań i Nowogrodziec, ze szczególnym uwzględnieniem małej infrastruktury turystycznej .

Decyzją Komisji Przetargowej przetarg został zamknięty bez wyłonienia wykonawcy oraz że przetarg zostanie wznowiony po określeniu i doprecyzowaniu nowych wymogów wobec oferentów.

Dziękujemy za wzięcie udziału w przetargu ogłoszonym przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”, zapraszamy do składania kolejnych ofert. 

(2015-03-02)

Przetarg pisemny na zagospodarowanie miejsc na potrzeby turystyki nad Kwisą do 10 marca

W dniu 2 marca 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wybranych miejsc dla potrzeb turystyki  na terenie gmin: Osiecznica, Żagań i Nowogrodziec, ze szczególnym uwzględnieniem małej infrastruktury turystycznej” realizowane w ramach projektu:  „Dla Kwisy, dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg pisemny na podstawie „Procedury udzielania zamówień w projektach finansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko opartej na Art. 70¹- Art. 705 ustawy Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 121, 827). 
 
Warunki ogólne i szczególne zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Ofertę w formie i treści zgodnej z SIWZ należy złożyć w Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”, ul. Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2015 r. do godz. 11:00.
 
Wszystkie oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego, dnia 10.03.2015 r. o godz. 15.30


Zamawiający 
Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” 
ul. Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica 
Adres poczty elektronicznej: woznicka@zielonaakcja.pl
 
Pliki do pobrania:
(2015-02-26)

Zapraszamy do organizacji debat poświęconej małej retencji

 

 

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" zaprasza  organizacje i instytucje, a także indywidualne osoby do współpracy przy projekcie "Mała Retencja - Duża Sprawa". W ramach współpracy wspólnie zorganizujemy debatę na szczeblu gminnym pod hasłem "Mała retencja – duży problem, czy duże korzyści". Wraz z urzędnikami, ekologami i mieszkańcami miejscowości będziemy poruszać tematy z zakresu ochrony i gospodarowania wodą na  obszarach wiejskich i wspólnie wypracujemy rekomendacje do strategii  gminy oraz Gminnych Programów Ochrony Środowiska na przyszłe lata.

 

 

Informacje na temat organizacji debaty

 

 

Dofinansowano z Narodowego Funduszu i Ochrony Środowiska w ramach projektu: Mała Retencja - Duża Sprawa - kampania na rzecz  poprawy małej retencji na obszarach wiejskich
(2015-01-09)

Konkurs "Inicjatywy obywatelskie dla Środowiska"

        

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" przygotowuje obecnie duży projekt, na który składać się będzie realizacja co najmniej 20 inicjatyw lokalnych mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego.Zwracamy się z propozycją przygotowania Przez Państwa własnych propozycji inicjatyw. Inicjatywy lokalne mogą być składane przez  organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i w uzasadnionych przypadkach przez osoby indywidualne z terenu woj. dolnośląskiego i lubuskiego. W załączeniu przedstawiamy wytyczne do przygotowania projektu inicjatywy, formularz wniosku o dofinansowanie inicjatywy oraz listę wymaganych załączników formalnych.

Budżet dla jednej inicjatywy nie powinien przekroczyć 15 000 zł.

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" udzieli wsparcia merytorycznego i organizacyjnego oraz finansowego autorom i realizatorom inicjatywy podczas jej przygotowania i wdrażania.

Jeśli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w projekcie, bardzo prosimy o przesłanie krótkiego opisu projektu inicjatywy na załączonym formularzu - dlaczego właśnie ta inicjatywa powinna otrzymać dofinansowanie, wraz z załącznikami formalnymi.  Można zgłosićdowolną liczbę propozycji.

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" dokona selekcji propozycji pod kątem ich zgodności z założeniami konkursu NFOŚiGW oraz osiągnięciem celów ekologicznych. Inicjatywa przede wszystkim powinna wpływać na  poprawę stanu środowiska przyrodniczego. Autorów wybranych inicjatyw zaprosimy do udziału w projekcie. Realizacja inicjatyw będzie możliwa pod warunkiem otrzymania przez Fundację dofinansowania. Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie. W ramach licznych projektów prowadzonych przez Fundację Ekologiczną "Zielona Akcja" mieszkańcy wielu gmin woj. dolnośląskiego i lubuskiego  wypracowali i wdrożyli wiele pomysłów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bioróżnorodności w tych gminach. tj. przeciwdziałanie zanikaniu populacji owadów zapylających, przywracanie tradycyjnych odmian roślin, odtwarzanie cennych alei przydrożnych i zadrzewień śródpolnych, działalność przeciwpowodziowa w tym pielęgnacja małych zbiorników wodnych, czy rozwój małej infrastruktury edukacyjnej, w formie ścieżek przyrodniczych. Przedstawienie tych propozycji w formie własnych inicjatyw lokalnych to szansa na zdobycie finansowania na realizację działań uznanych przez mieszkańców za priorytetowe.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie są proszone o kontakt na adres: bochynska@zielonaakcja.pl lub telefonicznie 76 723 81 01 w celu uzyskania formularzy zgłoszeniowych.


Termin nadsyłania wypełnionych  formularzy upływa z dniem 15 stycznia 2015r. Na załączniki formalne czekamy do dnia 20 stycznia 2015.