Aktualności

(2013-05-14)

Konferencja WIEŚ DLA SENIORÓW - SENIORZY DLA WSI

W dniu 25 kwietnia we Wrocławiu odbyła się konferebcja podsumowująca projekt "WIEŚ DLA SENIORÓW - SENIORZY DLA WSI". W Spotkaniu wzięło udział ponad 40 seniorów z Dolnego Śląska - przedstawicieli różnych organizacji wiejskich, Klubów Seniorów, Uniwerystetów Trzeciego Wieku.


(2013-09-19)

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dotyczące małej retecji

 

Szanowni Państwo!


Zapraszamy na bezpłatne szkolenie przygotowujące doradców małej retencji na obszarach wiejskich. Zaproszenie skierowane jest do: pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego, instytucji zajmujących się gospodarowaniem wodą, przedstawicieli organizacji ekologicznych i lokalnych stowarzyszeń. Szkolenie przygotowuje do promowania i planowania prostych przedsięwzięć małej retencji na obszarach wiejskich, zachęcania społeczności lokalnych do współpracy przy  ich wdrażaniu, oddziaływania na zmiany w  lokalnych i regionalnych politykach ochrony środowiska.

Szczegóły szkolenia w załączniku oraz na stronie
http://www.malaretencja.pl/szkolenia

 

 

W załączeniu szczegółowe informacje o szkoleniu oraz karta zgłoszeniowa:

 

Zaproszenie

Karta zgłoszeniowa

(2013-09-16)

Certyfikaty ekologiczne przyznane dolnośląskim placówkom

 

W dniu 13 września na posiedzeniu Kapituły Ogólnopolskiego Programu Szkoły dla Ekorozwoju zadecydowano o przyznaniu 246 certyfikatów potwierdzających działania ekologiczne placówek.  Aż 207 przyznano najbardziej prestiżowe wyróżnienia ekologiczne dla szkół na całym świecie – certyfikat Zielonej Flagi i 49 certyfikatów Lokalne Centra Aktywności Ekologicznej. W pracach Kapituły uczestniczył Krzysztof Szustka z Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”.

Placówki dolnośląskie otrzymały aż 34 certyfikaty, w tym 28 – Zielonej Flagi i 6 LCAE.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbędzie się podczas Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju 11 października 2013r. w Krakowie, serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji o programie Szkoły dla Ekorozwoju i certyfikatach można znaleźć na stronach www.ekoszkola.pl

Gratulujemy wszystkim laureatom

Szkoły z Certyfikatem Zielona Flaga w roku 2013

 1. Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze
 2. Miejskie Przedszkole nr 13 w Legnicy
 3. Szkoła Podstawowa nr 12 w Głogowie
 4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Obornikach Śląskich
 5. Szkoła Podstawowa nr 3 w Bolesławcu
 6. Szkoła Podstawowa nr 7 w Głogowie
 7. Gimnazjum w Nowogrodźcu
 8. Miejskie Przedszkole nr 7 w Legnicy
 9. Szkoła Podstawowa w Wągrodnie
 10. Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu
 11. Miejski Zespół Szkół nr 3 Gimnazjum Samorządowe nr 3 w Bolesławcu
 12. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Trzebnicy
 13. Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy
 14. Miejska Szkoła Podstawowa w Jedlinie-Zdroju
 15. Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej
 16. Zespół Szkół i Przedszkola w Krośnicach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
 17. Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu
 18. Szkoła Podstawowa w Gierałtowie
 19. Prywatne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu
 20. Przedszkole nr 99 we Wrocławiu
 21. Przedszkole nr 92 we Wrocławiu
 22. Zespół Szkół EKOLA, Fundacji Oświatowej EKOLA we Wrocławiu
 23. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 w Oławie
 24. Zespół Szkoły Podstawowej nr 15 i Gimnazjum nr 5 w Jeleniej Górze
 25. Przedszkole Nr 109 z oddziałami integracyjnymi we Wrocławiu
 26. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Oławie
 27. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach
 28. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bielawie

 

Szkoły z certyfikatem Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej w roku 2013

 1. Przedszkole nr 4 w Oleśnicy
 2. Gimnazjum Ekologiczne nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie
 3. Szkoła Podstawowa w Budzowie z Filią w Przedborowej
 4. I Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu
 5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieszycach
 6. Zespół Szkół Publicznych, Gimnazjum w Wiązowie
(2013-09-09)

6 września Podsumowanie Seminarium Drogi dla Natury

Dnia 6 września 2013 roku w Legnicy odbyło się seminarium w ramach projektu „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”. W spotkaniu wzięli udział urzędnicy gmin, drogowcy, architekci krajobrazu, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalni liderzy.

Seminarium rozpoczęła Irena Krukowska Szopa - prezes Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”. Pierwszą prezentację, stanowiącą podsumowanie dotychczasowych działań w ramach projektu przedstawił Kamil Witkoś z wrocławskiej Fundacji EkoRozwoju. Rozpoczętą tematykę następnie kontynuował Jakub Józefczuk, którego prezentacja stanowiła zestawienie najważniejszych i najciekawszych działań przeprowadzonych przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” w  pięciu gminach partnerskich.

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się wystąpienia: Ireny Krukowskiej – Szopa o partycypacyjnym metodom projektowania przestrzeni, a także architekta krajobrazu Rafała Wodzickiego, który zaprezentował szereg ciekawych odmian drzew i krzewów, wraz z ich zastosowaniem.

Ostatni blok podejmowanych zagadnień dotyczył zasad projektowania małych przestrzeni na terenie wsi i niewielkich miejscowości, w tym szczególnie organizacji placów zabaw. Obie prezentacje przedstawili reprezentanci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – dr inż. Anna Podolska oraz dr inż. Zbigniew Kuriata. W trakcie prezentacji podkreślono rolę lokalnych tradycji, materiałów, a także odpowiedniego doboru zieleni, tak aby płynnie wkomponować tworzone obiekty w otaczającą je przestrzeń.

 

Semianrium rozpoczęła Irena Krukowska - Szopa Kamil Witkoś podsumowuje działania w projekcie Drogi dla Natury - kampania na rzecz zadrzewień.
Architekt krajobrazu Rafał Wodzicki prezentuje ciekawe gatunki drzew i krzewów. Ostatni blok tematyczny poświęcony był sposobom projektowania małych przestrzeni wiejskich, w tym placów zabaw.
(2013-09-06)

Trzydzieści dolnośląskich wsi chce tworzyć Wioski Tematyczne
W dniu 4 września odbyło się seminarium dotyczące Wiosek Tematycznych, zorganizowane przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” z Legnicy. Wzięło w nim udział blisko 60 przedstawicieli stowarzyszeń wiejskich i liderów lokalnych z 30 miejscowości Dolnego Śląska. Wszyscy z uwagą wysłuchali ciekawych prelekcji o zagrodach edukacyjnych, prezentacji o działających wsiach tematycznych: „Lipian - Wioski Smaków” i „Sieroszowic – Wioski Odkrywców” oraz założeń projektu „Wioski tematyczne jako idea realizacji ekonomii społecznej na obszarach wiejskich Dolnego Śląska”. Do projektu zostanie zaproszonych 10 wsi, które pod okiem doświadczonych moderatorów wypracują swoją ofertę wsi tematycznej.

Pod koniec seminarium pytań dotyczących zakładania i funkcjonowania wsi tematycznej nie było końca. Seminarium prowadzili moderatorzy odnowy wsi: Irena Krukowska i Krzysztof Szustka. Seminarium zostało sfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Do 13 września zostaną wybrane wsie, które wezmą udział w projekcie i otrzymają wsparcie merytoryczne przy tworzeniu swojej Wioski Tematycznej.


Poniżej kró†ka fotorelacja z Seminarium. Więcej zdjęć można znaleźć na profilu WIOSEK Z POMYSŁEM na Facebooku.

Zdjęcia: Krzysztof Szustka

Seminarium WIOSKI TEMATYCZNE - fot. Krzysztof Szustka

Seminarium WIOSKI TEMATYCZNE - fot. Krzysztof Szustka

Seminarium WIOSKI TEMATYCZNE - fot. Krzysztof Szustka

Seminarium WIOSKI TEMATYCZNE - fot. Krzysztof Szustka

Seminarium WIOSKI TEMATYCZNE - fot. Krzysztof Szustka

Seminarium WIOSKI TEMATYCZNE - fot. Krzysztof Szustka


(2013-08-27)

6 września - seminarium "Drogi dla natury - kampania na rzecz zadrzewień"

 

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM DOT. PROJEKTOWANIA ZADRZEWIEŃ ALEJOWYCH ORAZ ZIELENI MIEJSC PUBLICZNYCH NA WSIACH I W MAŁYCH MIASTECZKACH


Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” pragnie Państwa zaprosić na seminarium dotyczące projektowania zieleni i małej architektury miejsc publicznych, w tym placów zabaw i miejsc integracji na wsiach i w małych miastach, zgodnych z lokalnymi warunkami przyrodniczo - kulturowymi.  Podczas seminarium poruszone zostaną również tematy związane z zielenią przydrożną.
Do udziału w seminarium szczególnie gorąco zapraszamy lokalnych liderów i organizacje zajmujące się rozwojem miejscowości, a także pracowników gmin, sołtysów oraz wszystkie osoby zajmujące się szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną i ochroną środowiska. Dla uczestników przewidziano materiały seminaryjne na pendrivach.  Seminarium realizowane jest w ramach projektu zadrzewieniowego „Drogi dla Natury – Kampania na rzecz zadrzewień”.


Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” pragnie Państwa zaprosić na seminarium podsumowujące projekt „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”. Podczas seminarium poruszone zostaną tematy związane z zadrzewieniami przydrożnymi, a także dotyczące projektowania zieleni i małej architektury na wsiach i w małych miejscowościach, zgodnie z lokalnymi warunkami przyrodniczo - kulturowymi. Do udziału w seminarium szczególnie gorąco zapraszamy lokalnych liderów i organizacje zajmujące się rozwojem miejscowości, a także pracowników gmin, sołtysów oraz wszystkie osoby zajmujące się szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną i ochroną środowiska. Dla uczestników przewidziano materiały seminaryjne na pendrivach.  


Udział w seminarium jest bezpłatny.
Termin seminarium: 6 września 2013, w godzinach od 9.00 do 14.30.
Miejsce: Hotel Sękowski, ul. Gliwicka 15, 59-220 Legnica, sala konferencyjna.


Program seminarium:
9.00 – 9.10 Rozpoczęcie seminarium Irena Krukowska Szopa
9.10 – 9.40 Drogi dla Natury  - kampania na rzecz zadrzewień – podsumowanie projektu ochrony zadrzewień. – Kamil Witkoś, Fundacja EkoRozwoju, Wrocław
9.45 – 10.25 Podsumowanie pracy w gminach w ramach projektu „Kampania na rzecz zadrzewień” - arch.  krajobrazu Jakub Józefczuk.
10.30 -  11.00 Planowanie zielonych przestrzeni publicznych przy aktywnym udziale społeczności lokalnej. Źródła finansowania działań w tym zakresie. - Irena Krukowska Szopa, prezes Fundacji „Zielona Akcja”
15 min. przerwa kawowa
11.15 – 12.10 O czym należy pamiętać przy projektowaniu zieleni na wsiach i małych miastach. Przykłady ciekawych gatunków drzew i krzewów – wymagania, zastosowanie - arch.  krajobrazu Rafał Wodzicki, Leaf Project Studio, Wrocław
12.15 – 13.00 ABC projektowania zieleni i małej architektury na wsiach i w małych miastach, zgodnych z lokalną tradycją i krajobrazem.
13.05 – 14.05 Projektowanie małych przestrzeni rekreacyjno- wypoczynkowych na wsiach i w miastach na przykładzie placów zabaw - dr inż. Zbigniew Kuriata, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
14.05 Zakończenie seminarium, obiad dla uczestników


Dodatkowych informacji udzielają:
Małgorzata Bochyńska oraz Jakub Józefczuk, tel. 76 862 94 30, mail: bochynska@zielonaakcja.pl, jozefczuk@zielonaakcja,pl


Więcej o programie Drogi dla Natury na www.aleje.org.pl

Zaproszenie, formularz zgłoszeniowy

(2013-08-26)

4 września - seminarium „Wioski tematyczne jako idea realizacji ekonomii społecznej na obszarach wiejskich Dolnego Śląska

Wioska Smaków

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza na Seminarium informacyjne otwierające projekt pn.  „Wioski tematyczne jako idea realizacji ekonomii społecznej na obszarach wiejskich Dolnego Śląska”,  które odbędzie się dnia 4 września  br. (środa) w hotelu Chata Karczowiska (gmina Lubin) w godzinach od 16.00 do 19.00.


Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tworzeniem wsi tematycznych oraz zdobyciem wiedzy na temat sposobów pozyskania dochodów dla małych stowarzyszeń i tworzeniem miejsc pracy w oparciu o lokalne zasoby wsi. Zaproszenie na seminarium skierowane jest w szczególności do lokalnych stowarzyszeń wiejskich, grup odnowy wsi i liderów wiejskich.

Program seminarium:

 • Proces tworzenia oferty wsi na przykładzie działających wsi tematycznych: Lipian – Wioski Smaków, Sieroszowic – Wioski Odkrywców
 • Wsie tematyczne na Dolnym Śląsku, od powstania do dochodu
 • Gospodarka edukacyjna jako sposób na przedsiębiorczość wiejską 
 • Prezentacja projektu „Wioski tematyczne jako idea realizacji ekonomii społecznej na obszarach wiejskich Dolnego Śląska” 
 • Dyskusja uczestników.

Zainteresowane organizacje będą mogły wziąć udział w projekcie, którego celem jest wzrost aktywności ekonomicznej i społecznej stowarzyszeń wiejskich a czas jego realizacji to rok 2013.

W ramach projektu odbędą się:

 • Warsztaty poświęcone przygotowaniu lokalnych przedsięwzięć ekonomii społecznej
 • Konkurs na „Najciekawsze lokalne przedsięwzięcia ekonomii społecznej”, w którym 10  stowarzyszeń otrzyma środki finansowe na wdrożenie planu inicjatyw w swojej wsi tematycznej
 • Wdrażanie wybranych przedsięwzięć na terenie miejscowości, w której działa stowarzyszenie
 • Konsultacje specjalistyczne, podczas których stowarzyszenia otrzymają pomoc merytoryczną przy wdrożeniu przedsięwzięć
 • Szkolenia specjalistyczne na Edukatora dziedzictwa przyrodniczo-kulturalnego wsi oraz promocji
 • Szkolenia specjalistyczne dot. tworzenia partnerstw międzysektorowych
 • Przygotowanie ulotek ofertowych wsi tematycznych

Udział w seminarium jest bezpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet materiałów seminaryjnych. Na miejsce szkolenia należy dojechać na własny koszt. Prosimy o zgłaszanie się uczestników do Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”  do dnia 3 września mailem czabajska@zielonaakcja.pl


Osoba odpowiedzialna ws. projektu – Joanna Czabajska – logistyka oraz Krzysztof Szustka – merytoryka.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie pt. Wioski tematyczne jako idea realizacji ekonomii społecznej na obszarach wiejskich Dolnego Śląska” prosimy o rzetelne opisanie Karty Zgłoszenia i przysłanie do Joanny Czabajskiej do dnia 4 września. Spośród nadesłanych aplikacji 10 organizacji zostanie zaproszonych do udziału w  projekcie.


Pliki do pobrania:

(2013-08-12)

Szkolenie doradców małej retencji

Szanowni  Państwo,

 

Zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane organizacje i instytucje, a także indywidualne osoby do uczestnictwa w projekcie "Mała Retencja - Duża Sprawa". W ramach projektu można wziąć udział  w atrakcyjnych, bezpłatnych szkoleniach z zakresu ochrony i gospodarowania wodą na obszarach wiejskich.

 

Wjęcej informacji na stronie projektu: http://www.malaretencja.pl/szkolenia

(2013-06-18)

Finał konkursu pn. „Czyściciel świata” 2012/2013 na terenie Miasta Głogów


Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” serdecznie zaprasza na finał konkursu „Czyściciel Świata” 2012/2013, który odbędzie się 26 czerwca 2013r., w Szkole Podstawowej Nr 14 w Głogowie, przy ul. Królewskiej 12 o godzinie 11.00.

 

Wyniki konkursu Głogów

 

Kampania ma swój wymiar edukacyjny – uczy dzieci podstawowych nawyków i troski o czystość najbliższego środowiska. Pomaga w Głogowie w prowadzeniu segregacji odpadów na terenie miasta.

Atrakcyjne nagrody rzeczowe dla najlepszej szkoły, przedszkola oraz najaktywniejszych uczniów i nauczycieli ufundowały Urząd Miasta Głogowa i Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” w Legnicy oraz Fundacja RECAL. Kampania recyklingu puszek toczy się od 1999 roku. Udział placówek szkolnych jest dobrowolny.

(2013-06-18)

Finał konkursu w Legnicy pn. „Czyściciel świata” 2012/2013 w ramach programu edukacji ekologicznej „Szkoła Przyjazna Środowisku”

 
Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” serdecznie zaprasza na finał konkursu „Czyściciel Świata” 2012/2013, który odbędzie się  24 czerwca 2013r., w Szkole Podstawowej Nr 16 w Legnicy, przy ul. Tatrzańskiej 9 o godzinie 10.00 w Auli .

 

 

W załączniku wyniki konkursu:

Wyniki konkursu Legnica

 

Atrakcyjne nagrody rzeczowe dla najlepszej szkoły, przedszkola oraz najaktywniejszych uczniów i nauczycieli ufundowały Urząd Miasta Legnica, Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji i Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” w Legnicy oraz Fundacja RECAL. Kampania recyklingu puszek toczy się od 1999 roku. Udział placówek szkolnych jest dobrowolny.

(2013-05-14)

23-24 maja - warsztaty pn "Zarządzanie finansami w stowarzyszeniach wiejskich"

Zapraszamy na warsztaty pt. „Zarządzanie finansami w stowarzyszeniach wiejskich”, które odbędą się w dniach 23 – 24 maja (czwartek – piątek ) br. w hotelu „Chata Karczowiska” w Karczowiskach koło Legnicy. Warsztaty rozpoczną się w dniu 23 maja (czwartek) o godz. 15.00 obiadem, a zakończą w dniu 24 maja (piątek) w godz. popołudniowych.

Warsztaty skierowane są do członków stowarzyszeń wiejskich, grup nieformalnych (w tym Grup Odnowy Wsi) i liderów lokalnych.

Zakres szkolenia:

 • źródła finansowania działań społecznych;
 • metody pozyskiwania środków na inicjatywy lokalne.
 • pozyskiwanie sposobów i darczyńców w rozwoju wsi.
 • dobre praktyki lokalnego finansowania,
 • budżet projektu i rozliczanie dotacji,
 • wkład własny i praca wolontariuszy,
 • sprawozdawczość finansowa.

Zgłoszenia chętnych osób wraz z krótką informacją nt. swojego doświadczenia przy pisaniu wniosków  prosimy kierować na adres mailowy krzysztof.szustka@gmail.com do dnia 22 maja do godz. 14.00.

Więcej informacji o szkoleniu można uzyskać u Pana Krzysztofa Szustki pod nr. telefonu kom. 512 312 215. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, lista uczestników zostanie ustalona na podstawie przysłanych w terminie zgłoszeń i opisu działań uczestnika.

Warsztaty organizowane są w ramach działalności przy Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” Regionalnego Centrum wspierania i informacji organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i poprowadzone będą przez doświadczonych trenerów organizacji pozarządowych. Zapewniamy uczestnikom wyżywienie, nocleg oraz materiały szkoleniowe wraz z zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia. Dojazd  we własnym zakresie.

Do pobrania:

(2013-05-06)

Poszukiwany SPECJALISTA z zakresu MAŁEJ RETENCJI

 

Poszukiwani specjaliści z zacięciem przyrodniczym z zakresu retencji wodnej do opracowania m.in.:

1. Materiału e-learningowego dla "doradców małej retencji":

 • formy małej retencji,
 • rola małej retencji, 
 • kluczowe dokumenty oraz uwarunkowania formalnoprawne wpływające na stan małej retencji, 
 • programy rozwoju małej retencji,
 • kluczowe działania na rzecz małej retencji wodnej oraz źródła ich finansowania. 

2. Przykładów małej retencji (dobre praktyki na obszarach wiejskich) w kontekście:

 • ochrony zasobów wodnych,
 • ochrony przyrody,
 • przeciwdziałania powodziom,
 • susz hydrologicznych.

3. Scenariuszy małej retencji (materiały edukacyjne dla nauczycieli i uczniów):

 • ekosystem zbiorników retencyjnych, 
 • flora i fauna zbiorników retencyjnych, 
 • sukcesja małych zbiorników wodnych, 
 • naturalne obszary retencjonowania wody,
 • wpływ otoczenia na jakość zbiorników retencyjnych. 

Działania są prowadzone w ramach projektu dotowanego ze środków zewnętrznych, którego koordynatorem jest Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja.

Zainteresowane osoby proszę o kontakt: bochynska@zielonaakcja.pl 

(2013-05-06)

8 maja - warsztaty ROWEROWA SZKOŁA dla legnickich nauczycieli

Zapraszamy legnickich nauczycieli na warsztaty inaugurujące w Legnicy projekt edukacyjny „Rowerowa Szkoła” w dniu 8 maja od godz. 14.00 w siedzibie Fundacji Ekologicznej „ZIELONA AKCJA” u. Al. Orła Białego 2

Celem projektu jest popularyzacja bezpiecznego wykorzystywania roweru jako codziennego środka komunikacji oraz zainicjowanie i wsparcie zmian w szkołach, aby stały się one bardziej przyjazne rowerzystom.

Istotą projektu jest wykorzystanie roweru jako motywu edukacyjnego służącego uświadomieniu uczniom ważnych wyzwań XXI wieku, takich jak: kryzys energetyczny, degradacja środowiska czy konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych w związku ze zmianami klimatycznymi. Proponowane działania edukacyjne nastawione są na promocję idei zrównoważonego transportu poprzez ukazanie szerszego kontekstu użycia roweru. Uczestnicy mają możliwość zrozumienia podstawowych funkcji systemu transportowego miasta oraz wypływu różnych środków transportu na środowisko, mobilność i jakość naszego życia, a także dowiedzieć się o możliwościach wpływu mieszkańców na politykę transportową swojego miasta.

Nasza oferta zawiera:

 • przeprowadzenie na terenie szkół prelekcji na temat roli roweru w systemie transportowym nowoczesnego miasta oraz praktycznych zasad bezpiecznej jazdy (zajęcia prowadzone przez naszych edukatorów – praktykujących rowerzystów);
 • bogaty pakiet scenariuszy edukacyjnych powiązanych z różnymi przedmiotami szkolnymi, którychmotywem przewodnim jest rower, zawierający również praktyczne instrukcje działań prorowerowych angażujących dzieci i młodzież;
 • broszurę, prezentację multimedialną, filmy edukacyjne na temat bezpiecznej jazdy rowerem oraz inne pomoce dydaktyczne (w/w materiały mogą służyć realizacji międzyprzedmiotowej ścieżki edukacyjnej  na temat zrównoważonego transportu);
 • profesjonalne interaktywne narzędzia do przeprowadzenia rowerowego audytu szkoły i okolicy(tzw. planu zrównoważonej mobilności) – z możliwością otrzymania odpowiednich certyfikatów;
 • bieżące wsparcie merytoryczne dla podjętych w szkole działań;
 • konkurs z atrakcyjnymi nagrodami dla najaktywniejszych nauczycieli, uczniów, klas oraz wyróżnionych palcówek (m.in. stojaki rowerowe wraz z systemem monitoringu).

 

Zainteresowanych zapraszamy na szkolenie inauguracyjne, na którym będzie można zapoznać się ze

szczegółami programu, zasadami uczestnictwa projekcie oraz z narzędziami interaktywnymi do przeprowadzania rowerowego audytu szkoły.

 

Udział w szkoleniu oraz w projekcie jest bezpłatny.

Czas i miejsce szkolenia: 8.05.2013 o godz. 14.00

Fundacja Ekologiczna "ZIELONA AKCJA"

Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia.

 

Nieobecność przedstawiciela szkoły na spotkaniu nie wyklucza dalszego włączenia się do projektu, jednakżew przypadku większej liczby zgłoszeń pierwszeństwo będą miały placówki, których przedstawiciele wzięli w nim udział. Możliwe jest wzięcie udziału we wszystkich lub w wybranych elementach projektu.

 

Więcej o projekcie: http://www.rowerowaszkola.pl/

 

 

(2013-04-24)

Wiosenne nasadzenia w roku 2013

 W ramach realizowanego projektu "Drogi dla Natury - kampania na rzecz zadrzewień" Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" wraz z pięcioma gminami posadziła 250 drzew i przekazała kolejnych 250 sadzonek lokalnym społecznościom.

(2013-04-24)

23 kwietnia - konferencja dot. Wsi Tematycznych we Wrocławiu

W dniu 23 kwietnia we Wrocławiu w siedzibie Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyła się konferencja pt. „Wsie tematyczne sposobem zwiększenia dochodów społeczności lokalnych”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” z Legnicy w ramach projektu „Stowarzyszenie wiejskie w stronę ekonomii społecznej”. W spotkaniu wzięło udział ok. 70 liderów wiejskich i przedstawicieli gmin, co przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Konferencje prowadzili Krzysztof Szustka i Irena Krukowska-Szopa z Fundacji. Na początku, przez Irenę Krukowską zaprezentowane zostały przykłady wsi tematycznych w Europie oraz metodyka pracy przy tworzeniu oferty wsi. Następnie Krzysztof Szustka przedstawił osiem wsi, które powstały w ramach projektu tj. Leśną Wieś Zabawy, Wieś Pełną Natury, Wioskę Odkrywców, Wioskę Świętojańską, Wioskę Wiatru, Wioskę Darów Lasu, Wioskę Sześciu Zbóż

(2013-04-18)

24 kwietnia - konferencja pn. WIEŚ DLA SENIORÓW - SENIORZY DLA WSI

Zapraszamy do udziału w Konferencji pn. „Wieś dla seniorów-seniorzy dla wsi”, która odbędzie się  24 kwietnia 2013 r. w godzinach 10.00-13.30. w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, sala 1002

(2013-04-18)

23 kwietnia - konferencja pn. WSIE TEMATYCZNE SPOSOBEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Zapraszamy do udziału w Konferencji pn. „WSIE TEMATYCZNE  SPOSOBEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH”, która odbędzie się 
23 kwietnia 2013 r. w godzinach 10.00 - 13.00  w hotelu "Noclegi Zwycięska" ul. Zwycięska 4 we Wrocławiu. Spotkanie organizowane jest przy współpracy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu

(2013-04-30)

5 kwietnia – warsztaty pt. Animator rzemiosła artystycznego

W gospodarstwie „Gajówka Głuszec” w Borówkach – Wiosce Darów Lasu odbyły się warsztaty dla w ramach projektu „Stowarzyszenia wiejskie w stronę ekonomii społecznej” realizowanego przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”. Blisko 20 liderów doskonaliło swoje umiejętności rękodzielnicze. Na tym warsztacie można poruszane były dwa tematy: zdobnictwo - kwiaty z bibuły, układanie bukietów, koszyki z wikliny oraz opakowanie produktu lokalnego. W następnym tygodniu.. wyjazd studialny! Zapraszamy! Fot. Krzysztof Szustka

(2013-04-09)

Relacja ze szkolenia z pisania wniosków

W dniu 4 kwietnia odbyły się w Hotelu „Chata Karczowiska” kilkudniowe warsztaty pt. „Planowanie i zarządzanie projektami wsparcia” realizowane w ramach programu Dobry Start. Warsztaty zostały zorganizowane przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” – Regionalne Centrum Wspierania i Informacji Organizacji Pozarządowych a obszarach wiejskich. Blisko dwudziestu liderów wiejskich dowiedziało się jak pisać wnioski i nimi zarządzać. Fot. Krzysztof Szustka

(2013-04-05)

10 kwietnia - spotkanie seniorów z gminy Oborniki Śląskie

 Zapraszamy seniorów tj, osoby 60/65+ z gminy Oborniki Ślaskie na spotkanie  w ramach projektu "Wieś dla seniorów - seniorzy dla wsi". Spotkanie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Obornikach w środe, 10 kwietnia o godz. 11.30. Zgłoszenia należy kierować do Pani Ireny Małkiewicz

(2013-03-27)

Warsztaty dot pisania i zarządzania projektami wsparcia

Zapraszamy na warsztaty pt. „Planowanie i zarządzanie projektami wsparcia”, które odbędą się w dniach 4-5 kwietnia (czwartek – piątek) br. w hotelu „Chata Karczowiska”  w Karczowiskach koło Legnicy. Warsztaty rozpoczną się w dniu kwietnia (czwartek) o godz. 15.00 obiadem, a zakończą w dniu 5 kwietnia (piątek) w godz. popołudniowych.

Warsztaty skierowane są do członków stowarzyszeń wiejskich i liderów lokalnych, którzy nie posiadają doświadczenia w zakresie pisania projektów na działania społeczne.

Preferowane będą organizacja współpracujące z naszym biurem Regionalnego Centrum Wspierania  i Informacji Organizacji Pozarządowych na Obszarach Wiejskich z siedzibą 
w Legnicy.

(2013-03-19)

Relacja ze szkolenia pn. Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi w Krotoszycach14 -15 marca

W dniach 14 i 15 marca br. w świetlicy wiejskiej w Krotoszycach odbyły się warsztaty pn. „Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi”. Szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew, przeprowadzone w ramach ogólnopolskiego projektu „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Organizatorem szkolenia była Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" z Legnicy, wraz z gminą Krotoszyce. Organizacją wiodącą projektu jest Fundacja EkoRozwoju z Wrocławia.

(2013-03-19)

Relacja ze szkolenia pn. Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi w Gaworzycach 12 -13 marca

 W dniach 12 i 13 marca br. w jednej z sal remontowanego pałacu w Gaworzycach odbyły się warsztaty pn. „Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi”. Szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew, przeprowadzone w ramach ogólnopolskiego projektu „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Organizatorem szkolenia była Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" z Legnicy, wraz z gminą Gaworzyce. Organizacją wiodącą projektu jest Fundacja EkoRozwoju z Wrocławia.

(2013-03-13)

12 marca - warsztaty dot. wsi tematycznych w Sieroszowicach

W Sieroszowicach (gm. Radwanice) ruszyły warsztaty planistyczne w ramach projektu „Stowarzyszenia wiejskie w stronę ekonomii społecznej”. Przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół im. Jana Wyżykowskiego, Grupy Odnowy Wsi, Rady Sołeckiej oraz lokalni liderzy wspólnie zaczęli pracę nad poszukiwaniem wyróżników wsi i tworzeniem oferty swojej miejscowości. W ciągu kilku spotkań ma powstać oferta wsi tematycznej, która już w tym sezonie będzie wdrożona. Warsztaty prowadził Krzysztof Szustka – Moderator Odnowy Wsi

(2013-03-11)

14 -15 marca Szkolenie w Krotoszycach pn. Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” wraz z Urzędem Gminy w Krotoszycach pragną Państwa zaprosić na dwudniowe szkolenie pn. „Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi. Szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew”. Szkolenie przeprowadzone w ramach ogólnopolskiego projektu „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”. Dla uczestników szkolenia przewidziano atrakcyjne materiały szkoleniowe (książki, kamizelki odblaskowe do pracy w terenie).
 
Termin szkolenia: 14 i 15 marca 2013, w Świetlicy Wiejskiej, ul. Piastowska 40a Krotoszyce

(2013-03-11)

12 -13 marca szkolenie w Gaworzycach pn. Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” wraz z Urzędem Gminy w Gaworzycach pragną Państwa zaprosić na dwudniowe szkolenie „Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi. Szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew”. Szkolenie przeprowadzone w ramach ogólnopolskiego projektu „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”. Dla uczestników szkolenia przewidziano atrakcyjne materiały szkoleniowe (książki, kamizelki odblaskowe do pracy w terenie).

(2013-03-04)

28.02 - 1.03 Jerzmanowa Szkolenie pn. Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi

 W dniach 28 lutego i 1 marca br. w sali OSP w Jerzmanowej odbyły się kolejne warsztaty pn. „Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi”. Szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew, przeprowadzone w ramach ogólnopolskiego projektu „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Organizatorem szkolenia była Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" z Legnicy, wraz z gminą Jerzmanowa. Organizacją wiodącą projektu jest Fundacja EkoRozwoju z Wrocławia.
    Dla uczestników szkolenia przewidziano atrakcyjne materiały szkoleniowe (książki, kamizelki odblaskowe do pracy w terenie). Podczas zajęć zapewniony był również katering.

 

(2013-02-21)

25 luty - szkolenie ekologiczne dla placówek szkolnych z terenu Powiatu Trzebnickiego

Stowarzyszenie LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, Starostwo Powiatowe w Trzebnicy oraz Fundacja Partnerstwo dla Środowiska  zapraszają zainteresowanych nauczycieli działających w swoich placówkach w zakresie edukacji ekologicznej, na bezpłatny warsztat przygotowujący do aplikowania o certyfikat Zielonej Flagi w ramach programu Szkoły dla Ekorozwoju (www.ekoszkola.pl).

Warsztaty odbędą się 25 lutego 2013 r., godz. 1200 - 1500 ; miejsce: Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, ul. Leśna 1

(2013-02-21)

Zaproszenie na szkolenie 28.02 i 1.03 - Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi

 Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” wraz z Urzędem Gminy w Jerzmanowej pragną Państwa zaprosić na dwudniowe szkolenie „Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi. Szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew”. Szkolenie przeprowadzone w ramach ogólnopolskiego projektu „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”. Dla uczestników szkolenia przewidziano atrakcyjne materiały szkoleniowe (książki, kamizelki odblaskowe do pracy w terenie).

(2013-02-14)

21 luty - Szkoły Przyjazne Środowisku w Głogowie

Informujemy, iż nastąpiły zmiany w realizacji programu Szkoły Przyjazne Środowisku, od 2013r. w ramach programu będzie realizowany konkurs "Czyściciel świata" w niezmienionej formie, tj. w kategoriach puszki aluminiowe, makulatura i baterie przeliczone na ilość uczniów w jednostce  oświatowej (finał konkursu – czerwice 2013). Szkoły, które otrzymały certyfikat Szkoły Przyjaznej Środowisku zachowują go, jednak w ramach programu nie będziemy już przeprowadzać audytu i spotkań informacyjnych.

(2013-02-14)

19 luty - Szkoły Przyjazne Środowisku w Legnicy

Informujemy, iż nastąpiły zmiany w realizacji programu Szkoły Przyjazne Środowisku, od 2013r. w ramach programu będzie realizowany konkurs "Czyściciel świata" w niezmienionej formie, tj. w kategoriach puszki aluminiowe, makulatura i baterie przeliczone na ilość uczniów w jednostce  oświatowej (finał konkursu – czerwice 2013). Szkoły, które otrzymały certyfikat Szkoły Przyjaznej Środowisku zachowują go, jednak w ramach programu nie będziemy już przeprowadzać audytu i spotkań informacyjnych.


(2013-01-21)

Kurs szkoleniowy SENIORZY SĄ WSPIERANI

W dniach 10-12 stycznia odbyło sie szkolenie dla liderów lokalnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich z seniorami  w ramach projektu „ Wieś dla seniorów - seniorzy dla wsi”.W ramach kursu uczestnicy zapoznali się z problemami  społecznymi wieku senioralnego, identyfikacji tych problemów w skali lokalnej a także o kreowaniu rozwiązań włączających seniorów opartych o potencjał lokalny. Dowiedzieli się  również o animowaniu aktywności seniorów i  tworzeniu projektów integracyjnych i miedzypokoleniowych a także zapoznali się z dobrymi praktykami projektów senioralnych.

(2013-01-15)

Edukator dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego wsi - relacja

W ramach realizacji projektu „Stowarzyszenia wiejskie w stronę ekonomii społecznej” w Hotelu Karczowiska w dniach 11-12.01.2013r. odbył się  kursu szkoleniowy pn. „Edukator dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego wsi”. Był on adresowany do organizacji i stowarzyszeń wiejskich.

(2013-01-09)

10 -12 stycznia - Kurs szkoleniowy Wieś dla Seniorów - Seniorzy dla Wsi

 Zapraszamy do udziału w kursie szkoleniowym przygotowującym animatorów aktywności  społecznej seniorów w ramach projektu pn. „ Wieś dla seniorów - seniorzy dla wsi”, który ma na celu aktywizację i  włączenie osób starszych w planowanie i realizację inicjatyw społecznych oraz polityk publicznych na poziomie lokalnym i gminnym.

Aktualności

(2016-05-19)

Zapytanie ofertowe dot. wynajęcia sali szkoleniowej wraz z noclegami

Zapytanie ofertowe

Działając na podstawie pkt. III.1 lit. a), b) Procedury udzielania zamówień 
w projektach finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
., których przedmiot obejmuje zamówienia do równowartości kwoty 30 000 euro.

zapraszam do złożenia oferty

zaprasza do złożenia oferty na:  

wynajęcie sali szkoleniowej wraz z noclegami i wyżywieniem dla 20 osób podczas kursu szkoleniowego dla społecznych edukatorów bioróżnorodności, który zaplanowany jest na dzień 16-18.06.2016r. 

w związku z realizacją projektu „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

W załączeniu:

 1. Treść zapytania ofertowego
 2. Formularz ofertowy
 3. Potwierdzenie otrzymania zapytania
(2016-06-08)

Wyniki Konkursu Czyściciel Świata 2015/2016Wyniki Konkursu Czyściciel Świata 2015/2016
 
Szkoła Podstawowa
 
Kategoria Puszki:
I miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 6
II miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 9 Filia (Krzemieniecka)
III miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 20
Wyróżnienie - Szkoła Podstawowa nr 2
 
Kategoria Makulatura:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 19
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6
IV miejsce – Szkoła Podstawowa nr 20
V miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9 Filia (Krzemieniecka)
VI miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9
VII miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2
 
Kategoria Baterie:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9 Filia (Krzemieniecka)
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2
IV miejsce – Szkoła Podstawowa nr 20
 
Kategoria Nakrętki:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 19
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6
IV miejsce – Szkoła Podstawowa nr 20
V miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9
VI miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9 Filia (Krzemieniecka)
VII miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2
 
Przedszkola:
Kategoria puszki
I miejsce – Miejskie Przedszkole nr 1
II miejsce – Miejskie Przedszkole nr 3
 
Kategoria Makulatura:
I miejsce – Miejskie Przedszkole nr 1
II miejsce – Miejskie Przedszkole nr 14
III miejsce – Miejskie Przedszkole nr 2
IV miejsce – Miejskie Przedszkole nr 3
V miejsce – Miejskie Przedszkole nr 13
VI miejsce – Miejskie Przedszkole nr 7
 
Kategoria Baterie:
I miejsce – Miejskie Przedszkole nr 7
II miejsce – Miejskie Przedszkole nr 1
III miejsce – Miejskie Przedszkole nr 3
IV miejsce – Miejskie Przedszkole nr 8
V miejsce – Miejskie Przedszkole nr 2
VI miejsce – Miejskie Przedszkole nr 13
VII miejsce – Miejskie Przedszkole nr 10
 
Kategoria Nakrętki:
I miejsce – Miejskie Przedszkole nr 1
II miejsce – Miejskie Przedszkole nr 7
III miejsce – Miejskie Przedszkole nr 13
IV miejsce – Miejskie Przedszkole nr 8
V miejsce – Miejskie Przedszkole nr 2
 
Gimnazjum:
 
Kategoria Makulatura:
I miejsce Gimnazjum nr 3
II miejsce Gimnazjum nr II
 
Kategoria Baterie:
I miejsce Gimnazjum nr 5
Wyróżnienie Gimnazjum nr 3
 
Kategoria Nakrętki:
I miejsce Gimnazjum nr 5
II miejsce Gimnazjum nr 3
 
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 21 czerwca 2016r., o godzinie 12 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, ul. Jordana 17, 59-220 Legnica.
(2016-02-08)

Zapytanie dot.tworzenia stref nektarodajnych

Fundacja Ekologiczna aprasza do złożenia oferty na zadanie:
 • przeprowadzenie 4 warsztatów dla mieszkańców miejscowości w ramach tworzenia stref nektarodajnych
 • opracowanie koncepcji 4 stref nektarodajnych
 
Realizacja zadania na terenie miejscowości Kluczbork, Byczyna , Gołkowice, Maciejów w województwie Opolskim
w ramach realizowanego projektu: "Pszczoły proszą o pomoc - kampania na rzecz ochrony środowiska życia pszczół i innych owadów zapylających" dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
 
Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia 18 lutego 2016 r. do godz. 15:00, w jednej z podanych form: pocztą (liczy się data wpływu), e-mailem (skan podpisanej oferty), faxem, osobiście.
 
Dane kontaktowe:
Adres: Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, ul. Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica
Fax: 76/721-24-96,
e-mail: woznicka@zielonaakcja.pl

Do pobrania:
(2016-05-31)

Kurs szkoleniowy dla społecznych edukatorów bioróżnorodności dla obszarów wiejskich

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do udziału w kursie szkoleniowym przygotowującym do działań społecznych edukatorów bioróżnorodności dla obszarów wiejskich. Szkolenie jest częścią projektu pn. „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”. Kurs ma na celu przygotowanie osób, które w sposób aktywny będą propagowały wiedzę i motywowały do działań na rzecz ochrony bioróżnorodności na terenach rolniczych.

W trakcie kursu szkoleniowego chcemy zaprezentować kluczowe kwestie dotyczące:

 • znaczenia odtwarzania zadrzewień i zakrzewień w krajobrazie wsi w aspekcie zachowania bioróżnorodności i łagodzenia zmian klimatycznych,
 • zachowania siedlisk i korytarzy ekologicznych dla kluczowych gatunków mających wpływ na wartości przyrodnicze terenów rolniczych,
 • zmian klimatycznych oraz ich wpływu na wartościowe ekosystemy śródpolne i śródwiejskie,
 • mobilizowania społeczności lokalnych do działań na rzecz zachowania bioróżnorodności obszarów wiejskich, prowadzenia lokalnych akcji edukacyjnych.

Zaproszenie kierujemy do liderów, społeczników i mieszkańców wsi, a w szczególności: przedstawicieli organizacji działających na rzecz obszarów wiejskich, ochrony przyrody, sołtysów, rad sołeckich, grup odnowy miejscowości, przedstawicieli samorządów, rolników, nauczycieli, pasjonatów przyrody. Szkolenia poprowadzą specjaliści i eksperci ochrony przyrody i rozwoju obszarów wiejskich.

Kurs szkoleniowy składa się z dwóch zjazdów. Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach od 16 do 18 czerwca, początek zjazdu godz.15.00 w czwartek 16.06, koniec zjazdu w sobotę 18.06 o godz.14.00, miejsce szkolenia Pensjonat Ślęża w Sobótce pod Wrocławiem. Dokładny termin drugiego zjazdu zostanie ustalony w trakcie pierwszego spotkania, planowany jest wstępnie na początek września.

Program I zjazdu:

 • znaczenie i problemy zachowania wartościowych siedlisk na terenach rolniczych (zadrzewienia, zakrzewienia, miedzie i strefy buforowe, małe zbiorniki i cieki wodne), usługi ekosystemowe,
 • analiza i prognozy zmian klimatycznych oraz ich wpływ na obszary rolnicze i gospodarowanie wodą,
 • odtwarzanie i zachowanie różnorodności biologicznej oraz łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie do nich w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • europejskie i krajowe strategie dotyczące bioróżnorodności i klimatu uwzględniające specyfikę obszarów wiejskich,
 • zajęcia praktyczne w terenie: identyfikacja różnych typów siedlisk i gatunków charakterystycznych dla krajobrazu rolniczego wsi,
 • rola i zadania społecznych edukatorów, korzystanie z pakietów edukacyjnych i portalu internetowego projektu,
 • prowadzenie interwencji przyrodniczych, korzystanie z dostępu do informacji.

 

Program II zjazdu – 2 dni, początek września:

 • objazd terenowy połączony z  prezentacją dobrych praktyk gospodarstw i wsi działających na rzecz zachowania zadrzewień i bioróżnorodności,
 • zasady prowadzenia działań edukacyjnych oraz lokalnych akcji i kampanii informacyjnych kierowanych do społeczności lokalnych,
 • źródła finansowania działań przyrodniczych, edukacyjnych, klimatycznych,
 • plan działań edukatora, zasady prowadzenia działań szkoleniowych i informacyjnych.

 

Osoby które przeprowadzą działania edukacyjno – informacyjne dla społeczności lokalnych jako trening podnoszenia umiejętności praktycznych, będą mogły otrzymać certyfikat społecznego edukatora bioróżnorodności dla obszarów wiejskich.

Prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa mailowo poprzez przesłanie wypełnionej aplikacji zgłoszeniowej na adres: s.szatan@zielonaakcja.pl  do dnia 9 czerwca br. W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu Sylwią Szatan tel. 76 862 94 30

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, przyjmujemy do udziału w szkoleniu maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji, miejscowości, samorządu.

Kurs szkoleniowy jest bezpłatny, zapewniamy wyżywienie, nocleg oraz materiały szkoleniowe, na miejsce szkolenia należy dojechać na własny koszt.

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej http://www.pszczoly.zielonaakcja.pl/zadrzewienia.html


Do pobrania:

(2016-05-10)

Konkurs CZYŚCICIEL ŚWIATA 2015/16

Przypominamy,  iż ankiety dot. ilości zebranych surowców w ramach konkursu „Czyściciel Świata” w roku szkolnym 2015/2016 należy przesyłać do dnia 16.05.2016r na adres Fundacji, Aleja Orła Białego 2, lub mailem woznicka@zielonaakcja.pl .

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią  Joanną Woźnicka, tel.: 76/862-94-30.  

Do pobrania: ANKIETA                                             

(2016-01-20)

Drugie spotkanie zespołu ekspertów

19 czerwca 2015r. odbyło się drugie spotkanie zespołu ekspertów, w spotkaniu wzięło udział sześciu doświadczonych moderatorów odnowy wsi zaangażowanych w projekt - Lesław Czernik, Piotr Bembenek, Irena Krukowska – Szopa, Edyta Rząsa, Krzysztof Szustka, Bohdan Kamiński – moderator wspierający, ekspert zewnętrzny. Głównym elementem spotkania była weryfikacja i wprowadzenie modyfikacji do szczegółowego scenariusza pracy w sołectwie zapewniającego ocenę zaawansowania wdrożenia odnowy wsi po pierwszym etapie realizacji projektu i przeprowadzeniu pierwszej serii warsztatów w sołectwach. Dyskutowano i wymieniano doświadczenia dotyczące problemów, które pojawiły się w pracy z sołectwami, zastanawiano się nas sposobami przeciwdziałania im. Omówiono sposoby i doświadczenia dotyczące ankietowania mieszkańców i ewaluacji odnowy. Rezultatem pracy zespołu jest opracowany Model aktualizowania strategii wraz z kwestionariuszami ewaluacji sołectw, oceną udziału społecznego mieszkańców, stanu zaawansowania wdrażania odnowy miejscowości, rekomendacjami dot. komunikacji z mieszkańcami oraz prowadzenia zebrania wiejskiego uchwalającego sołecką strategię. Opracowany model jest dostępny na stronach projektu, został także przekazany do Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

(2016-03-26)

Dobre praktyki w odnowie wsi w Wioscen Bociana i Leśnej Wsi nad Kwsią

W ciepły sobotni dzień, 19 marca, odbyła się wizyta studyjna dot. dobrych praktyk do dwóch miejscowości tematycznych na Dolnym Śląsku: Niedźwiedzic – Wioski Bociana i Ławszowej – Leśnej Wsi nad Kwisą. W wyjeździe wzięło udział 30 liderów z Dolnego Śląska biorących udział w projekcie „Sołeckie Strategie ożywienia obywatelskiego wsi”.

W Wiosce Bociana zaprezentowało się Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice ze swoimi działaniami dot. seniorów, tradycji wiejskich oraz wsi tematycznej.W Ławszowej – Leśnej wsi nad Kwisą, uczestnicy dowiedzieli się o prężnie działającym stowarzyszeniu oraz zapoznali się z działaniami na terenie miejscowości, które służą wykorzystaniu potencjału rzeki Kwisy.

Podczas wyjazdu opiekę merytoryczną prowadził Krzysztof Szustka – spec. ds. rozwoju i promocji obszarów wiejskich w zakresie wykorzystania potencjału swoich miejscowości w tworzeniu ofert tematycznych. Projekt realizowany był przez Fundację „Zielona Akcja”.

Zdjęcia: Krzysztof Szustka

(2016-03-10)

Wyjazd studyjny - Dobre praktyki w Odnowie Wsi

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym pn. „Dobre praktyki w odnowie wsi”, który odbędzie się dn. 19.03.2016r. (sobota), który realizowany jest w ramach projektu „Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi”, w którym brali Państwo udział.

Program wyjazdu studyjnego:

9.30 wyjazd

10.00 – Niedźwiedzice – Wioska Bociana

- Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Przyjaciół Niedźwiedzic i Grupą Odnowy Wsi: prezentacja działań i projektów społecznych aktywizujących różne środowiska w miejscowości na kwotę ok 200 tys. zł

- Udział w ofercie wioski tematycznej Wioska Bociana (warsztaty artystyczne, gra terenowa)

- drobny poczęstunek

- prezentacja efektów działań w terenie

13.30 – Ławszowa – Leśna Wieś nad Kwisą

- prezentacja działań Grupy Odnowy Wsi Ławszowej i lokalnych organizacji: Stowarzyszenia, OSP

- udział w ofercie wioski tematycznej – warsztaty artystyczne, quest

- projekty zmieniające otoczenie wsi: Dla Kwisy – dla Natury – zagospodarowanie turystyczne rzeki, bosa trasa, ścieżka pszczelarska itp.

- obiad

17.30 – przyjazd do Legnicy

 

Spotykamy się o godz. 9.30 przy dawnym dworcu PKS w Legnicy (ul. Dworcowa), planowany powrót do Legnicy przewidziany jest na godz. 17.30.

Zapewniamy przejazd po Niedźwiedzic i Ławszowej, poczęstunek, udział w warsztatach tematycznych, zapoznanie się z ofertą dwóch wiosek tematycznych, spotkanie z członkami Zarządów dwóch aktywnych Stowarzyszeń wiejskich, opiekę i konsultacje Waszych pomysłów z doświadczonym moderatorem – spec. ds. promocji i rozwoju obszarów wiejskich.

Prosimy o oddelegowanie 1-3 osób ze swojego sołectwa do udziału w wizycie studyjnej. Ilość miejsc ograniczona.

Dojazd do Legnicy z Waszych miejscowości oraz powrót z Legnicy do Waszych miejscowości we własnym zakresie.

Prosimy o przysyłanie zgłoszeń do dnia 29.03.2016 mailowo na adres: s.szatan@zielonaakcja.pl

W razie pytań prosimy o kontakt z Krzysztofem Szustką tel. 512 312 215

(2016-02-04)

Warsztaty w Gościęcicach

Warsztat z mieszkańcami wsi dot. aktualizacji sołeckiej strategii rozwoju wsi w ramach projektu „Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi” w miejscowości Gościęcice w gminie Strzelin na Dolnym Śląsku odbył się 4 grudnia 2015r. wzięło w nich udział 9 osób. Warsztaty poprzedzone były zbieraniem opinii mieszkańców na temat potrzeb i problemów rozwojowych miejscowości. Drugi warsztat odbył się 10 grudnia 2015r. i wzięło w nim udział 9 osób. W czasie warsztatów mieszkańcy wspólnie pracowali nad identyfikacją zasobów miejscowości, analizą mocnych i słabych stron, wizją rozwoju wsi oraz programem długoterminowych działań i ostatecznie kształtem dokumentu. 28.02.2016 r odbył się warsztat wraz z zebraniem wiejskim, w którym udział wzięło 13 osób. Na spotkaniu podjęto uchwałę o przyjęciu aktualizacji strategii. 

Do pobrania: dokument strategii

 

(2016-01-31)

Spotkanie w Jaśkowicach dot. aktualizacji sołeckiej strategii

Warsztaty dotyczące uspołecznionej aktualizacji oraz wdrożenia sołeckich strategii we wsi Jaśkowice legnickie w gminie Kunice odbyły się w dn. 9 listopada 2015r. w warsztacie udział wzięło 13 osób. Drugi warsztat odbył się dnia 19 listopada 2015r., wzięło w nim udział 12 osób. Warsztaty poprzedzone były szerokim informowaniem uzgodnionym z osobami przeszkolonymi w ramach szkolenia dla zespołów odnowy miejscowości i odpowiedzialnymi za proces. W trakcie warsztatów dokonano oceny realizacji strategii, identyfikacji zasobów i potencjału miejscowości, analizy sukcesów i porażek w realizacji strategii, zaplanowano długoterminowy program działań. Pomiędzy jednym a drugim warsztatem zespoły odnowy przeprowadziły ankietyzację mieszkańców. Mieszkańcy dyskutowali nad strategią oraz wnosili swoje pomysły do projektów. Warsztat z zebraniem wiejskim w Jaśkowicach Legnickich odbył się dnia 22.03.2016r. wzięło w nim udział 7 osób.

Do pobrania: Sołecka strategia po aktualizacji

(2016-01-31)

Warsztaty w Krzyżanowicach

W dniu 10 i 11 września 2015r. w Krzyżanowicach, w gminie Gorzów Śląski, województwo opolskie odbyły się warsztaty z mieszkańcami wsi dot. aktualizacji sołeckiej strategii rozwoju wsi w ramach projektu „Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi”. W obu spotkaniach udział wzięło 12 osób. Warsztaty poprzedzone zostały przygotowaniem ankiet i przebadaniem mieszkańców z zakresu ich wiedzy o planowaniu strategicznym w swojej miejscowości i potrzebach i oczekiwaniach jakie mają. Na warsztatach zostały przedstawione wyniki badań oraz omówiono zasoby miejscowości i kierunki jej rozwoju.
Warsztat z zebraniem wiejskim w Krzyżanowicach odbył się dn. 24.03.2016r. wzięło w nim udział  17 osób.


Do pobrania: Sołecka strategia rozwoju po aktualziacji(2016-01-31)

Warsztaty planistyczne w Grzybianach

Pierwsze spotkanie w miejscowości Grzybiany w gminie Kunice odbyło się 28.10.2015r. i wzięło w nim udział 9 osób, w drugim spotkaniu dn. 17.11.2015r. wzięło udział 12 osób, oba warsztaty dotyczyły uspołecznionej aktualizacji oraz wdrożenia sołeckich strategii. Warsztaty poprzedzone szerokim informowaniem uzgodnionym z osobami przeszkolonymi w ramach szkolenia dla zespołów odnowy miejscowości i odpowiedzialnymi za proces (informowanie ustne, plakaty wywieszane na słupach w miejscowości, internet). Pomiędzy jednym a drugim warsztatem zespoły odnowy przeprowadziły ankietyzację mieszkańców. Mieszkańcy otrzymali wsparcie merytoryczne moderatorów, pomoc w ewaluacji dotychczasowej aktywności w sołectwie i stopnia wdrożenia odnowy wsi, wsparcie przy wypracowywaniu zapisów do strategii oraz w ustaleniu ostatecznego kształt dokumentu. 

Warsztat z zebraniem wiejskim w Grzybianach odbył się dn. 10.03.2016r. wzięło w nim udział 15 osób. 

Do pobrania:

Dokument zaktualizowanej strategii

(2016-01-31)

Aktualizacja sołeckiej strategii w Przedmościu

Warsztat z mieszkańcami wsi dot. aktualizacji sołeckiej strategii rozwoju wsi w ramach projektu „Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi” w miejscowości Przedmość w gminie Praszka na Opolszczyźnie odbył się 28 września 2015r. wzięło w nich udział 8 osób. Warsztaty poprzedzone były zbieraniem opinii mieszkańców na temat potrzeb i problemów rozwojowych miejscowości. Drugi warsztat odbył się 10 października 2015r., i wzięło w nim udział 12 osób. W czasie warsztatów mieszkańcy wspólnie pracowali nad identyfikacją zasobów miejscowości, analizą mocnych i słabych stron, wizją rozwoju wsi oraz programem długoterminowych działań i ostatecznie kształtem dokumentu. 29 grudnia odbył się warsztat wraz z zebraniem wiejskim, w którym udział wzięło13 osób. Na spotkaniu podjęto uchwałę o przyjęciu aktualizacji strategii. 

Do pobrania:
- Sołecka Stratgia Rozwoju miejscowości Przedmość po aktualizacji(2016-01-19)

Warsztaty w Wierzbowej

W dniu 2.09.2015r. w Wierzbowej odbyły się warsztaty z mieszkańcami wsi dot. aktualizacji sołeckiej strategii rozwoju wsi w ramach projektu „Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi”. W spotkaniu udział wzięło 13 osób. Warsztaty poprzedzone zostały przygotowaniem ankiet i przebadaniem mieszkańców z zakresu ich wiedzy o planowaniu strategicznym w swojej miejscowości i potrzebach i oczekiwaniach jakie mają. 16 września odbyło się drugie spotkanie, w którym udział wzięło 9 osób.  Na warsztatach zostały przedstawione wyniki badań oraz omówiono zasoby miejscowości Wierzbowa i kierunki jej rozwoju. 

Warsztat z zebraniem wiejskim w Wierzbowej, odbył się 11.02.2016r. wzięło w nim udział 16 osób. 

Sołecka strategia rozwoju po aktualizacji - do pobrania

 

(2016-01-19)

Planowanie strategiczne w Ujeźdźcu Małym

Warsztaty z mieszkańcami wsi dot. aktualizacji sołeckiej strategii rozwoju wsi w ramach projektu „Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi” w miejscowości Ujeździec Mały odbyły się 14 września 2015r., wzięło w nich udział 5 osób. Warsztaty poprzedzone były zbieraniem opinii mieszkańców na temat potrzeb i problemów rozwojowych miejscowości. Drugi warsztat odbył się 28 września 2015r. i wzięło w nim udział 11 osób. W czasie warsztatów mieszkańcy wspólnie pracowali nad identyfikacją zasobów miejscowości, analizą mocnych i słabych stron, wizją rozwoju wsi oraz programem długoterminowych działań i ostatecznie kształtem dokumentu. 27 stycznia 2016 r odbył  się warsztat wraz z zebraniem wiejskim w którym wzięło udział 20 osób. Na spotkaniu podjęto uchwałę o przyjęciu aktualizacji strategii. 

Sołecka Strategia Rozwoju po aktualizacji - do pobrania

 

(2016-01-19)

Warsztaty w Bystrzycy

Pierwsze spotkanie w miejscowości Bystrzyca Górna w gminie Świdnica odbyło się 5.09.2015r. i wzięło w nim udział 12 osób, w drugim spotkaniu 15.09.2015r. wzięło udział 16 osób, oba warsztaty dotyczyły uspołecznionej aktualizacji oraz wdrożenia sołeckich strategii. Warsztaty poprzedzone szerokim informowaniem uzgodnionym z osobami przeszkolonymi w ramach szkolenia dla zespołów odnowy miejscowości i odpowiedzialnymi za proces (informowanie ustne, plakaty wywieszane na słupach w miejscowości, internet). Pomiędzy jednym a drugim warsztatem zespoły odnowy przeprowadziły ankietyzację mieszkańców. Mieszkańcy otrzymali wsparcie merytoryczne moderatorów, pomoc w ewaluacji dotychczasowej aktywności w sołectwie i stopnia wdrożenia odnowy wsi, wsparcie przy wypracowywaniu zapisów do strategii oraz w ustaleniu ostatecznego kształt dokumentu. Trzeci warsztat wraz zebraniem wiejskim uchwalającym strategię odbył się 29.09.2015r. w zebraniu udział wzięło 20 osób.

Sołecka Strategia Rozwoju po aktualizacji - do pobrania

 

(2016-01-19)

Aktualizacja Sołeckiej Strategi w Brzeziu

Warsztaty dotyczące uspołecznionej aktualizacji oraz wdrożenia sołeckich strategii we wsi Brzezie w gminie Trzebnica odbyły się w dn. 10 i 14 września 2015r. w każdym z warsztatów udział wzięło 19 os. Warsztaty poprzedzone były szerokim informowaniem uzgodnionym z osobami przeszkolonymi w ramach szkolenia dla zespołów odnowy miejscowości i odpowiedzialnymi za proces. W trakcie warsztatów dokonano oceny realizacji strategii, identyfikacji zasobów i potencjału miejscowości, analizy sukcesów i porażek w realizacji strategii, zaplanowano długoterminowy program działań. Pomiędzy jednym a drugim warsztatem zespoły odnowy przeprowadziły ankietyzację mieszkańców. Mieszkańcy dyskutowali nad strategią oraz wnosili swoje pomysły do projektów. Warsztat wraz z zebraniem wiejskim, na którym uchwalono przyjęcie aktualizacji strategii odbędzie się w styczniu. 

Warsztat z zebraniem wiejskim w Brzeziu odbył się dn. 18.01.2016r. wzięło w nim udział 12 osób.

 Sołecka strategia rozwoju - do pobrania

(2015-09-29)

Konferencja "Edukacja dla klimatu"

W dniu 28 września br., w Hotelu Sękowski, w godzinach 1100-1500 odbyła się konferencja pn. „Edukacja dla klimatu”.

Konferencja zorganizowana została w ramach projektu „Współpraca uczniów szkół zawodowych i pracodawców w poszukiwaniu rozwiązania dla klimatu – Story Line Approach”, realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci oraz pod patronatem Prezydenta Legnicy, Tadeusza Krzakowskiego.

Na konferencje zaproszono przedstawicieli szkół wszystkich szczebli nauczania, nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, technicznych, koordynatorów szkolnych zbiórek surowców jak i przedstawicieli szkół i przedszkoli oraz instytucji i firm współpracujących przy realizacji projektu Leonardo da Vinci.

Głównymi celami konferencji było:

- propagowanie praktycznych rozwiązań energooszczędnych i wykorzystujących energie odnawialne w placówkach szkolnych Dolnego Śląska,

- możliwości finansowania inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii,

- metody edukowania o zmianach klimatycznych,

- zaprezentowanie praktycznych rozwiązań energooszczędnych wypracowanych przez szkoły ponadgimnazjalne dla partnerów publicznych i firm w ramach projektu.

Konferencję otworzyła p. Irena Krukowska-Szopa z Fundacji Ekologicznej "Zielona Akcja" i zaprezentowała cel oraz program spotkania:

 • Otwarcie konferencji
 • Jak skutecznie przeciwdziałać zmianom klimatycznym w życiu codziennym i funkcjonowaniu firm oraz instytucji (Irena Krukowska-Szopa – Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”)
 • Legnica wobec zmian klimatycznych – program ograniczania niskiej emisji w Legnicy (Przemysław Rogowski, Dyrektor Wydziału Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Legnica)
 • Finansowanie działań z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacji w budynkach publicznych i indywidualnych (Stanisław Kondratiuk, ekspert OZE)
 • Dobre praktyki szkół:
  • Termomodernizacja budynku przedszkola „Puchatek” w Legnicy- Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy
  • Koncept biogazowni rolniczej na gospodarstwie rolnym w Gołocinie - Zespół Szkół Rolniczych w Legnicy
  • Zagospodarowanie ogrodu doświadczalnego wraz z wykorzystaniem energii słonecznej – Zespół Szkół nr 1 w Lubinie
  • Wykorzystanie energii odnawialnych i rozwiązań energooszczędnych w Zespole Szkół w Bielawie – Mirosław Socha, Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnych
  • Wykorzystanie energii słonecznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy – Andrzej Boczoń, Solaris Group
 • Dyskusja w grupach
 • Podsumowanie konferencji

Zjawiło się około 50 osób. Uczestnicy byli pod wrażeniem prezentacji szkół, profesjonalnego przygotowania i propozycji rozwiązań energooszczędnych przygotowanych przez uczniów dla partnerów projektów szkolnych. W trakcie dyskusji uczestnicy poruszyli problem dofinansowań działań z zakresu odnawialnych źródeł energii. 

 

 

Prezentacje:

Zespół Szkół nr 1 w Lubinie

Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy

Zespół Szkół Rolniczych w Legnicy

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja"

(2015-09-30)

Warsztaty w Chocianowcu

 

5 sierpnia w Chocianowcu odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące aktualizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju. W czerwcu sołectwo oddolnie przystąpiło do projektu „Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi” , w ramach którego wsie otrzymują pomoc przy aktualizacji sołeckich strategii oraz wzmocnienie w zakresie angażowania mieszkańców w decyzje lokalne i komunikację z mieszkańcami. Projekt realizuje Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” przy współpracy z Wydziałem Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.  Praca nad strategią będzie trwała do końca września.

25 sierpnia odbyło się drugie spotkanie mieszkańców i grupy odnowy wsi dotyczące aktualizacji sołeckiej strategii rozwoju sołectwa Chocianowiec. Warsztaty zostały poprowadzone przez moderatora odnowy wsi  w ramach uczestnictwa sołectwa w projekcie "Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi” realizowanym przez Fundację Ekologiczną "Zielona Akcja" z Legnicy. Na spotkaniu mieszkańcy przedstawili wyniki przeprowadzonej w sołectwie ankiety. Zarówno badanie jak i raport wykonali samodzielnie, a podczas aktualizacji pracowali nad zapisami analizy zasobów i analizy SWOT. 

Warsztat z zebraniem wiejskim w Chocianowcu odbył się dn. 15.10.2015r. wzięło w nim udział 15 osób.


Sołecka Strategia Rozwoju po aktualizacji - do pobrania

 

(2015-09-04)

Szkolenie w ramach projektu „PRZEDSIĘBIORCZE I NIEZALEŻNE NGO"

 

 

 

 

 

 

 

 ----------------

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” w imieniu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza organizacje pozarządowe na bezpłatne szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności teoretycznych oraz praktycznych planowania przychodów i wydatków w organizacji, oceny konkurencyjności swojej oferty na rynku w ujęciu biznesowym, analizę własnych zasobów (rzeczowych i osobowych) w tworzeniu ofert współpracy i prowadzenia ciągłych ofert usługi dla danej grupy odbiorców.

 

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „PRZEDSIĘBIORCZE I NIEZALEŻNE  NGO”.

Ich celem jest wzmocnienie i profesjonalizacja 80-ciu polskich organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia odpłatnej i/lub gospodarczej działalności oraz zmiana sposobu zarządzania.

Cykl składa się z jednego szkolenia dwudniowego i jednego szkolenia jednodniowego.

 

Zostaną przeprowadzone w grupach 20-osobowych i prowadzone będą jednocześnie przed dwóch trenerów, tak aby umożliwić jak najlepsze dotarcie do członków poszczególnych organizacji, pracę warsztatową i indywidualną.

 

Termin szkolenia 2-dniowego:  18-19.09.2015

Miejsca szkolenia: Hotel Chata Karczewiska w miejscowości Karczewiska na trasie Legnica -Lubin

Termin szkolenia 1-dniowego: 2.10.2015

Miejsca szkolenia 1 – dniowego: j.w

 

Pomiędzy 2-dniowym a 1-dniowym szkoleniem dla każdej organizacji pozarządowej przeprowadzone zostanie doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanów dla działalności odpłatnej i/lub gospodarczej w organizacjach pozarządowych.

 

Serdecznie zapraszamy! W załączeniu formularz zgłoszeniowy.

Rekrutacja trwa do 11 września 2015 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Szczegóły dotyczące programu i projektu na stronie: www.zielonaakcja.pl/aktualności  oraz http://www.faow.org.pl/index.php/pl/projekty/projekty-trwajace/przedsiebiorcze-i-niezalezne-ngo

 ----------------

Zgłoszenia należy przesyłać do Paweł Antonowicz  antonowicz@zielonaakcja.pl  tel 76 86 294 30

 ----------------

Osobą do kontaktu w subregionie dolnośląskim jest Irena Krukowska-Szopa 600 276 829 krukowska@zielonaakcja.pl

 ----------------

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 ----------------

Załączniki:

Informacje o projeckie

Formularz zgłoszeniowy

 

 --------------

 ----------------

(2015-06-26)

Konferencja pn. „Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi – Odnowa Dolnośląskiej i Opolskiej Wsi”, Wrocław 23 czerwca 2015r. – podsumowanie

Dnia 23 czerwca 2015r. w godzinach od 10.00 - 15.00 w Sali   Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu odbyła się konferencja pn. „Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi – Odnowa Dolnośląskiej i Opolskiej Wsi”.

Konferencja zgromadziła 65 przedstawicieli grup odnowy miejscowości, stowarzyszeń wiejskich, koordynatorów odnowy wsi, przedstawicieli samorządów oraz osób i organizacji wspierających rozwój obszarów wiejskich.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania wypracowanej w ramach projektu metody aktualizacji sołeckich strategii oraz wymiany informacji i debaty nad możliwościami wykorzystania odnowy wsi w rozwoju lokalnym i zwiększaniu udziału mieszkańców w decyzjach sołeckich oraz wymiany dobrych praktyk pomiędzy sołectwami  i dolnośląskimi i opolskimi grupami odnowy wsi.

 

 

 

Materiały do pobrania:

 

(2015-06-25)

Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi - podsumowanie szkolenia

W dniach 12-14 czerwca 2015r. w Karczowiskach odbyło się szkolenie wprowadzające do projektu „Soleckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi”. W szkoleniu udział wzięło 21 przedstawicieli 10 dolnośląskich i opolskich miejscowości chętnych do otrzymania wsparcia w zakresie aktualizacji sołeckich strategii oraz angażowania mieszkańców w decyzje lokalne i komunikację z mieszkańcami. 

W trakcie szkolenia pracowano nad następującymi zagadnieniami:

 • komunikacja w ramach sołectwa warunkiem udziału mieszkańców w decyzjach (prezentacja, ćwiczenia praktyczne, opracowanie sposobów informowania w ramach sołectwa), współpraca z samorządem, udostępnianie informacji
 • podmiotowość sołectwa oraz fundusz sołecki
 • doświadczenia wdrażania sołeckich strategii na terenie Opolszczyzny, doświadczenia na terenie Dolnego Śląska
 • planowanie strategiczne, sołecka strategia zasady opracowania przy udziale mieszkańców
 • tryb pracy na aktualizacją sołeckiej strategii: badanie opinii mieszkańców, upowszechnienie informacji o procesie aktualizacji, warsztaty, pod jecie uchwały na zebraniu wiejskim
 • prowadzenie zebrań wiejskich inaczej
 • źródła finansowania przedsięwzięć z sołeckiej strategii
 • plan pracy przy aktualizacji sołeckiej strategii.

(2015-05-25)

Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi

Szanowni Państwo,

 ---

Zapraszamy do udziału w projekcie „Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi”, w ramach którego sołectwa otrzymują pomoc przy aktualizacji sołeckich strategii oraz wzmocnienie w zakresie angażowania mieszkańców w decyzje lokalne i komunikację z mieszkańcami. Projekt realizuje Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” przy współpracy z Wydziałem Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. 

Działania skierowane są do sołectw, które opracowały sołeckie strategie w latach 2008-2011 i zaplanowane projekty zrealizowały lub prawie zrealizowały, a społeczność lokalna jest zainteresowana dalszym rozwojem inicjatyw sołeckich.

 ---

W tym celu prosimy o wskazanie sołectw z terenu Państwa gminy, które mogą być objęte pomocą w zakresie aktualizacji.

Główne działania projektu to:

 • uczestnictwo 2-3 os. ze wsi w szkoleniu 12-14 czerwca br. (obowiązkowo)
 • organizacja dwóch warsztatów w każdym ze wskazanych sołectw oraz opracowanie aktualizacji sołeckich strategii - przy wsparciu moderatorów z projektu,
 • zaangażowanie mieszkańców do całego procesu – udział w warsztatach i zebraniu wiejskim w celu przyjęcia zaktualizowanej strategii,
 • opracowanie systemu skutecznej komunikacji, także z wykorzystaniem internetu w ramach sołectwa – wsparcie moderatorów.

 ---

Efekty projektu - uczestnicy uzyskają wiedzę w zakresie:

 • aktualizacji zapisów sołeckich strategii i planowania nowych zadań dla sołectwa, monitorowania uzyskanych efektów,
 • angażowania mieszkańców do podejmowanie decyzji lokalnych,
 • organizowania komunikacji na poziomie sołectwa z mieszkańcami, w tym wykorzystania internetu.

 ---

Pomoc będzie udzielana w ramach projektu, gmina z tego tytułu nie będzie ponosić żadnych kosztów.

Projekt obejmuje również sołectwa z terenu woj. opolskiego.

Zgłoszenia należy przekazywać do koordynator projektu Sylwii Szatan mailowo: s.szatan@zielonaakcja.pl do dnia 8 czerwca 2015r.

Informacje o projekcie można uzyskać u:

Irena Krukowska-Szopa, tel. 600 276 829  krukowska@zielonaakcja.pl

Krzysztof Szustka, tel. 512 312 215, szustka@zielonaakcja.pl

---

Do pobrania:

(2015-05-07)

Warsztaty w Wojciechowie

Warsztaty dotyczące uspołecznionej aktualizacji oraz wdrożenia sołeckich strategii w Wojciechowie odbyły się w dn. 21.03.2015r. udział wzięło 10 os. oraz w dn. 25.03.2015r. udział wzięło 10 os. Warsztaty poprzedzone były szerokim informowaniem uzgodnionym z osobami przeszkolonymi w ramach szkolenia dla zespołów odnowy miejscowości i odpowiedzialnymi za proces. W trakcie warsztatów dokonano oceny realizacji strategii, identyfikacji zasobów i potencjału miejscowości, analizy sukcesów i porażek w realizacji strategii, zaplanowano długoterminowy program działań. Pomiędzy jednym a drugim warsztatem zespoły odnowy przeprowadziły ankietyzację mieszkańców. Mieszkańcy dyskutowali nad strategią oraz wnosili swoje pomysły do projektów. Warsztat wraz z zebraniem wiejskim, na którym uchwalono przyjęcie aktualizacji strategii odbył się 5.05.2015 r. w zebraniu udział wzięło 29 osób.

---

Aktualizacja sołeckiej strategii miejscowości Wojciechów do pobrania.

---

(2015-05-18)

Warsztaty w Boroszowie

W dniu 11 marca w Boroszowie odbyły się warsztaty z mieszkańcami wsi dot. aktualizacji sołeckiej strategii rozwoju wsi w ramach projektu „Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi”. W spotkaniu udział wzięło 6 osób. Warsztaty poprzedzone zostały przygotowaniem ankiet i przebadaniem mieszkańców z zakresu ich wiedzy o planowaniu strategicznym w swojej miejscowości i potrzebach i oczekiwaniach jakie mają. 18 marca odbyło się drugie spotkanie, w którym udział wzięło 18 osób.  Na warsztatach zostały przedstawione wyniki badań oraz omówiono zasoby miejscowości Proszówka i kierunki jej rozwoju. Jeszcze w marcu odbędzie się kolejne spotkanie. Trzecie spotkanie wraz z zebraniem wiejskim uchwalającym strategię odbyło się 15 maja i wzięło w nim udział 11 osób.

---

Aktualizacja sołeckiej strategii miejscowości Boroszów do pobrania.

---

(2015-05-25)

Warsztaty w Grodzanowie

Pierwsze spotkanie w miejscowości Grodzanów odbyło się 26.03.2015r. i wzięło w nim udział 13 osób, w drugim spotkaniu 16.04.2015r. wzięło udział 9 osób, oba warsztaty dotyczyły uspołecznionej aktualizacji oraz wdrożenia sołeckich strategii. Warsztaty poprzedzone szerokim informowaniem uzgodnionym z osobami przeszkolonymi w ramach szkolenia dla zespołów odnowy miejscowości i odpowiedzialnymi za proces (informowanie ustne, plakaty wywieszane na słupach w miejscowości, internet). Pomiędzy jednym a drugim warsztatem zespoły odnowy przeprowadziły ankietyzację mieszkańców. Mieszkańcy otrzymali wsparcie merytoryczne moderatorów, pomoc w ewaluacji dotychczasowej aktywności w sołectwie i stopnia wdrożenia odnowy wsi, wsparcie przy wypracowywaniu zapisów do strategii oraz w ustaleniu ostatecznego kształt dokumentu. Trzeci warsztat wraz zebraniem wiejskim uchwalającym strategię odbył się 22.05.2015r. w zebraniu udział wzięło 16 osób.

---

Aktualizacja sołeckiej strategii miejscowości Grodzanów do pobrania.

---

(2015-04-02)

Warsztaty w Brunowie

Warsztaty w Brunowie obyły się 13.03.2015r. i 23.03.2015r. udział wzięło 12 i 10 osób. W trakcie warsztatów dokonano oceny realizacji strategii, identyfikacji zasobów i potencjału miejscowości, analizy sukcesów i porażek w realizacji strategii, zaplanowano długoterminowy program działań. Pomiędzy jednym a drugim warsztatem zespoły odnowy przeprowadziły ankietyzację mieszkańców. Ankietyzacja miała na celu diagnozę problemów oraz wskazania kierunków rozwoju miejscowości istotnych z punktu widzenia mieszkańców. Opracowano i podsumowano wyniki ankietyzacji, które są załącznikiem do strategii. Warsztat wraz zebraniem wiejskim uchwalającym strategię odbył się 18.04.2015r. w zebraniu udział wzięło 31 osób.

---

Aktualizacja sołeckiej strategii miejscowości Brunów do pobrania.

---

 

(2015-06-01)

Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi - II nabór wsi

Zapraszamy do udziału w projekcie „Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi”, w ramach którego sołectwa otrzymują pomoc przy aktualizacji sołeckich strategii oraz wzmocnienie w zakresie angażowania mieszkańców w decyzje lokalne i komunikację z mieszkańcami. Projekt realizuje Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” przy współpracy z Wydziałem Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. 

Działania skierowane są do sołectw, które opracowały sołeckie strategie w latach 2008-2011 i zaplanowane projekty zrealizowały lub prawie zrealizowały, a społeczność lokalna jest zainteresowana dalszym rozwojem inicjatyw sołeckich.

W tym celu prosimy o wskazanie sołectw z terenu Państwa gminy, które mogą być objęte pomocą w zakresie aktualizacji.

Główne działania projektu to:

 • uczestnictwo 2-3 os. ze wsi w szkoleniu 12-13 czerwca br. (obowiązkowo)
 • organizacja dwóch warsztatów w każdym ze wskazanych sołectw oraz opracowanie aktualizacji sołeckich strategii - przy wsparciu moderatorów z projektu,
 • zaangażowanie mieszkańców do całego procesu – udział w warsztatach i zebraniu wiejskim w celu przyjęcia zaktualizowanej strategii,
 • opracowanie systemu skutecznej komunikacji, także z wykorzystaniem internetu w ramach sołectwa – wsparcie moderatorów.

 

Efekty projektu - uczestnicy uzyskają wiedzę w zakresie:

 • aktualizacji zapisów sołeckich strategii i planowania nowych zadań dla sołectwa, monitorowania uzyskanych efektów,
 • angażowania mieszkańców do podejmowanie decyzji lokalnych,
 • organizowania komunikacji na poziomie sołectwa z mieszkańcami, w tym wykorzystania internetu.

 

Pomoc będzie udzielana w ramach projektu, gmina z tego tytułu nie będzie ponosić żadnych kosztów.

Projekt obejmuje również sołectwa z terenu woj. opolskiego.

Zgłoszenia należy przekazywać do koordynator projektu Sylwii Szatan mailowo: s.szatan@zielonaakcja.pl do dnia 8 czerwca 2015r.

Informacje o projekcie można uzyskać u:

Irena Krukowska-Szopa, tel. 600 276 829  krukowska@zielonaakcja.pl

Krzysztof Szustka, tel. 512 312 215, szustka@zielonaakcja.pl 

 

(2015-05-06)

Międzynarodowa konferencja - "Edukacja dla klimatu"

W dniu 5.05.2015r odbyła się w Legnicy konferencja pt. "Edukacja dla klimatu". W konferencji wzięli udział biorący udział w projekcie uczniowie szkół z Czech, Słowacji i Polski, ich opiekunowie oraz przedstawiciele organizacji partnerskich. 

Konferencja zrealizowana została w ramach projektu „Współpraca uczniów szkół zawodowych i pracodawców w poszukiwaniu rozwiązania dla klimatu – Story Line Approach”, realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci, obejmującego uczniów szkół polskich, czeskich i słowackich.

Otwarcie konferencji dokonała p. Irena Krukowska-Szopa z Fundacji Ekologicznej "Zielona Akcja". Przedstawiono program konferencji oraz ogólny zarys projektu. W trakcie prezentacji głos zabrali przedstawiciele organizacji partnerskich, tj. SEVER z Czech oraz SOSNA ze Słowacji. Następnie głos zabrał zaproszony ekspet, p. Krzysztof Smolnicki z Fundacji Ekorozwoju, który przedstawił szerzej problem zmian klimatycznych.

W ramach konferencji uczniowie – reprezentanci szkół polskich/ po kilka osób z danej szkoły pod opieką nauczyciela/ czeskich i słowackich mogli zaprezentować swoje rozwiązania w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i rozwiązań energooszczędnych w praktyce, w życiu codziennym i funkcjonowaniu podmiotów zewnętrznych. Po prezentacjach uczniów przeprowadzono warsztaty wymiany doświadczeń pn. "Edukacja wobec zmian klimatycznych".

Konferencja miała na celu podniesienie wiedzy i wymianę pomysłów związanych z działaniami klimatycznymi, integrację uczniów ze szkół objętych projektem, poznanie specyfiki edukacyjnej szkół czeskich i słowackich. Po konferencji uczniowie udali się wycieczkę terenową prezentującą farmę wiatrakową,wykorzystanie biogazu oraz działanie elektrowni wodnej.

 

 

(2015-04-23)

Zapytanie ofertowe na opracowanie i wydanie materiałów informacyjno-edukacyjnych

Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie pn.: „Opracowanie i wydanie materiałów informacyjno - edukacyjnych związanych z terenem projektu Doliny Dolnej Kwisy” realizowanego w ramach projektu: „Dla Kwisy, dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W załączeniu:


W razie pytań prosimy o kontakt Joanna Woźnicka, 76/862-94-30 wew. 24, lub e-mail: woznicka@zielonaakcja.pl

(2015-04-16)

Warsztat edukacyjny dla nauczycieli "Lekcje w Przyrodzie"

Warsztat edukacyjny dla nauczycieli "Lekcje w Przyrodzie"

 

Fundacja Ekologiczna  „Zielona Akcja” zaprasza na jednodniowy warsztat wyjazdowy pn. "Czynna ochrona przyrody w edukacji ekologicznej", mający na celu podniesienie wiedzy o walorach przyrodniczych Dolnego Śląska oraz podniesienie praktycznych umiejętności prowadzenia zajęć przyrodniczych.

 

Zajęcia z  zakresu edukacji przyrodniczo-regionalnej w tym gry i zabawy skierowane są do nauczycieli  z placówek oświatowych rejonu legnickiego i edukatorów prowadzących zajęcia w terenie.

 

Każdy z uczestników otrzyma materiały edukacyjno -  informacyjne oraz poczęstunek.

Warsztat jest w całości bezpłatny (ilość miejsc ograniczona).

 

Warsztaty rozpoczynają się o godzinie 8:00 dnia 8 maja 2015 r. ptzy Alei Orła Białego 2 w Legnicy, powrót około godziny 15:00.

 

Uprzejmie prosimy chętnych o zgłoszenie swojego udziału w w/wym.

warsztacie do Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” w Legnicy, podając:

Imię i Nazwisko, szkołę i telefon kontaktowy mailowo lub telefoniczne do dnia 6 maja 2015r.

 

Lekcje w Przyrodzie - Oferta

Zaproszenie na warsztat

(2015-03-24)

Warsztaty w Budziwojowie

Warsztaty z mieszkańcami wsi dot. aktualizacji sołeckiej strategii rozwoju wsi w ramach projektu „Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi” w Budziwojowie odbyły się 12 i 16 marca 2015r. wzięło w nich udział po 10 osób. Warsztaty poprzedzone były zbieraniem opinii mieszkańców na temat potrzeb i problemów rozwojowych miejscowości. W czasie warsztatów mieszkańcy wspólnie pracowali nad identyfikacją zasobów miejscowości, analizą mocnych i słabych stron, wizją rozwoju wsi oraz programem długoterminowych działań i ostatecznie kształtem dokumentu. 19.05.2015r. odbył się warsztat wraz z zebraniem wiejskim, w którym udział wzięło 10 osób. Na spotkaniu podjęto uchwałę o przyjęciu aktualizacji strategii.

---

Aktualizacja sołeckiej strategii miejscowości Budziwojów do pobrania.

---


(2015-03-24)

Warsztaty w Gogołowicach

Warsztaty w Gogołowicach obyły się 9.03.2015r. i 8.04.2015r. udział wzięło 8 i 9 osób. W trakcie warsztatów dokonano oceny realizacji strategii, identyfikacji zasobów i potencjału miejscowości, analizy sukcesów i porażek w realizacji strategii, zaplanowano długoterminowy program działań. Pomiędzy jednym a drugim warsztatem zespoły odnowy przeprowadziły ankietyzację mieszkańców. Ankietyzacja miała na celu diagnozę problemów oraz wskazania kierunków rozwoju miejscowości istotnych z punktu widzenia mieszkańców. Opracowano i podsumowano wyniki ankietyzacji, które są załącznikiem do strategii. Warsztat wraz zebraniem wiejskim uchwalającym strategię odbył się 13.05.2015r. w zebraniu udział wzięło 22 osoby.

---

Aktualizacja sołeckiej strategii miejscowości Gogołowice do pobrania.

---


(2015-03-18)

Warsztaty w sołectwie Konradówka - Piotrowice

Pierwsze spotkanie w miejscowości Konradówka – Piotrowice odbyło się 13.03.2015r. i wzięło w nim udział 7 osób, w drugim spotkaniu 17.03.2015r. wzięło udział 14 osób, oba warsztaty dotyczyły uspołecznionej aktualizacji oraz wdrożenia sołeckich strategii. Warsztaty poprzedzone szerokim informowaniem uzgodnionym z osobami przeszkolonymi w ramach szkolenia dla zespołów odnowy miejscowości i odpowiedzialnymi za proces (informowanie ustne, plakaty wywieszane na słupach w miejscowości, internet). Pomiędzy jednym a drugim warsztatem zespoły odnowy przeprowadziły ankietyzację mieszkańców. Mieszkańcy otrzymali wsparcie merytoryczne moderatorów, pomoc w ewaluacji dotychczasowej aktywności w sołectwie i stopnia wdrożenia odnowy wsi, wsparcie przy wypracowywaniu zapisów do strategii oraz w ustaleniu ostatecznego kształt dokumentu. Trzeci warsztat wraz zebraniem wiejskim uchwalającym strategię odbył się 22.04.2015r. w zebraniu udział wzięło 16 osób.

---

Aktualizacja sołeckiej strategii miejscowości Konradówka - Piotrowice do pobrania.

---


(2015-03-10)

Warsztaty w Henrykowie Lubańskim

Warsztaty dotyczące uspołecznionej aktualizacji oraz wdrożenia sołeckich strategii w Henrykowie Lubańskim odbyły się w dn. 23.02.2015r. udział wzięło 10 os. oraz w dn. 3.03.2015r. udział wzięło 13 os. Warsztaty poprzedzone były szerokim informowaniem uzgodnionym z osobami przeszkolonymi w ramach szkolenia dla zespołów odnowy miejscowości i odpowiedzialnymi za proces. W trakcie warsztatów dokonano oceny realizacji strategii, identyfikacji zasobów i potencjału miejscowości, analizy sukcesów i porażek w realizacji strategii, zaplanowano długoterminowy program działań. Pomiędzy jednym a drugim warsztatem zespoły odnowy przeprowadziły ankietyzację mieszkańców. Mieszkańcy dyskutowali nad strategią oraz wnosili swoje pomysły do projektów. Warsztat wraz z zebraniem wiejskim, na którym uchwalono przyjęcie aktualizacji strategii odbył się 9.04.2015 r. w zebraniu udział wzięło 17 osób.

---

Aktualizacja sołeckiej strategii miejscowości Henryków Lubański do pobrania. 

 ---
(2015-03-11)

Warsztaty w Osiecznicy

Warsztaty w miejscowości Osiecznica odbyły się Osiecznica 18 lutego i 10 marca 2015r. i wzięło w nich udział po 9 osób. Warsztaty poprzedzone były zbieraniem opinii mieszkańców na temat potrzeb i problemów rozwojowych miejscowości. W czasie warsztatów mieszkańcy wspólnie pracowali nad identyfikacją zasobów miejscowości, analizą mocnych i słabych stron, wizją rozwoju wsi oraz programem długoterminowych działań i ostatecznie kształtem dokumentu. 15.04.2015r. odbył się warsztat wraz z zebraniem wiejskim, w którym udział wzięło 23 osoby. Na spotkaniu podjęto uchwałę o przyjęciu aktualizacji strategii.

---

Aktualizacja sołeckiej strategii miejscowości Osiecznica do pobrania. 

 ---

 

(2015-06-26)

Międzypokoleniowy Turniej Wsi

Międzypokoleniowy Turniej Wsi

---

Grupa nieformalna Mieszkańcy Ernestynowa przy wsparciu Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” pozyskali środki na realizację projektu  " Międzypokoleniowy turniej wsi”w ramachrealizacji Projekt OdDOLNY ŚLĄSK realizowany przez LSIO dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz realizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 ---

Zależy nam aby zainteresować mieszkańców Ernestynowa sprawami miejscowości i zachęcić do współpracy i działania na rzecz wsi.

---
W ramach działania zrealizowane zostaną następujące zadania:
- zostanie przeprowadzony 1 warsztat planistyczny dla co najmniej 20 mieszkańców

- zostanie zorganizowany turniej wsi wraz z ogniskiem dla co najmniej dla co najmniej 70 mieszkańców

- zostaną posadzone 3 drzewa przy świetlicy wiejskiej na pamiątkę rozpoczętej współpracy

---

Termin realizacji : 15.05.2015-17.08.2015

 

" Międzypokoleniowy turniej wsi "

Dofinansowanie uzyskane w ramach realizacji Projekt OdDOLNY ŚLĄSK realizowany przez LSIO dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz realizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego

(2015-03-10)

Szkolenie liderów aktywności obywatelskiej

W ramach projektu "Twój głos - Twoja decyzja - Twoje sołectwo. Inkubator Sołekich Inicjatyw Obywatelskich" odbyło się szkolenie liderów aktywności obywatelskiej ze sołectw biorących udział w projekcie. Szkolenie miało na celu przygotowanie osób, które zdobędą kompetencje z zakresu podnoszenia jakości lokalnego dialogu obywatelskiego i prowadzenia konsultacji.

Tematyka szkolenia obejmowała:

- na jakie decyzje i polityki publiczne mieszkańcy mogą mieć wpływ; aspekty prawne i społeczne konsultacji społecznych,

- obywatelskie formy funkcjonowania sołectwa, sołecka strategia, plan odnowy, fundusz sołecki,

- formy współdziałania mieszkańców - zebrania wiejskie, grupy robocze, badanie opinii, nowe formy prowadzenia spotkań (debaty, warsztaty)

- udostępnianie informacji publicznych i komunikacja w sołectwie,

- zaplanowanie przebiegu konsultacji

Szkolenie odbyło się Karczowiskach w dniach 06-08.03.2015r. W szkoleniu wzieli udział przedstawiciele 9 sołectw: Lipiany, Wojcieszyn, Czaple, Mała Wieś Górna, Biała, Mikułowa, Ernetysnów, Nowa Kuźnia, Pasternik.

 

Projekt "Twój głos - Twoja decyzja - Twoje sołectwo. Inkubator Sołeckich Inicjatyw Obywatelskich" jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

 

(2015-03-04)

Spotkanie informacyjne w ramach projektu "Twój głos - Twoja decyzja - Twoje sołectwo. Inkubator Sołeckich Inicjatywy Obywatelskich"

W dniu 2.03.2015r. odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli sołectw, które zostały wytypowane do udziału w drugim etapie projektu "Twój głos - Twoja decyzja - Twoje sołectwo. Inkubator Sołeckich Inicjatywy Obywatelskich", który finansowany jest w ramach Funduszu Inicjatywy Obywatelskich. Spotkanie miało miejsce w Chacie Karczowiska, na trasie Legnica - Lubin. W trakcie spotkania przedstawiono założenia oraz zasady udziału w projekcie, przeprowadzono dyskusje o postawach obywatelskich mieszkańców wsi oraz uzgodniono plan działania.

Lista sołectw biorących udział:

- Lipiany

- Wojcieszyn

- Czaple

- Mała Wieś Górna

- Biała

- Mikułowa

- Ernestynów

- Nowa Kuźnia

 

(2015-03-20)

Wyniki przetargu dot. małej infrastruktury turystycznej nad rzeką Kwisą

Informujemy, iż w przetargu pisemnym na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wybranych miejsc dla potrzeb turystyki na terenie gmin: Osiecznica, Żagań i Nowogrodziec, ze szczególnym uwzględnieniem małej infrastruktury turystycznej” realizowanego w ramach projektu: „Dla Kwisy, dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, została wybrana oferta firmy: Gospodarstwo Rybackie Sława Sp. z o.o., ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 13, 67-410 Sława, za cenę: 563 340,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta z najniższą ceną, spełniająca wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Informacja o ofertach odrzuconych:

Oferta nr 1 złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe TRIBUD Tomasz Bogacz, ul. Parkowa 49A, Psary, 51-180 Wrocław

Uzasadnienie:
wykonawca nie przedstawił na czas wszystkich wymaganych informacji i dokumentów.

Informacja o terminie zawarcia umowy:

Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od dnia wyboru oferty.

(2015-03-12)

Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi w ProszówceW dniu 11 marca w Proszówce odbyły się warsztaty z mieszkańcami wsi dot. aktualizacji sołeckiej strategii rozwoju wsi w ramach projektu „Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi”. W spotkaniu udział wzięło 8 osób. Warsztaty poprzedzone zostały przygotowaniem ankiet i przebadaniem mieszkańców z zakresu ich wiedzy o planowaniu strategicznym w swojej miejscowości i potrzebach i oczekiwaniach jakie mają. 18 marca odbyło się drugie spotkanie, w którym udział wzięło 18 osób.  Na warsztatach zostały przedstawione wyniki badań oraz omówiono zasoby miejscowości Proszówka i kierunki jej rozwoju. Jeszcze w marcu odbędzie się kolejne spotkanie. Trzecie spotkanie wraz z zebraniem wiejskim uchwalającym strategię odbyło się 15 maja i wzięło w nim udział 11 osób.
---
Aktualzacja sołeckiej strategii miejscowości Proszówka do pobrania.

 

 

 

 

(2015-03-12)

Przetarg pisemny na zagospodarowanie miejsc na potrzeby turystyki nad Kwisą do 19 marca

W dniu 12 marca 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wybranych miejsc dla potrzeb turystyki  na terenie gmin: Osiecznica, Żagań i Nowogrodziec, ze szczególnym uwzględnieniem małej infrastruktury turystycznej” realizowane w ramach projektu:  „Dla Kwisy, dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg pisemny na podstawie „Procedury udzielania zamówień w projektach finansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko opartej na Art. 70¹- Art. 705 ustawy Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 121, 827). 
 
Warunki ogólne i szczególne zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Ofertę w formie i treści zgodnej z SIWZ należy złożyć w Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”, ul. Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2015 r. do godz. 11.00
 
Wszystkie oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego, dnia 19.03.2015 r. o godz. 12.30


Zamawiający 
Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” 
ul. Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica 
Adres poczty elektronicznej: woznicka@zielonaakcja.pl
 
Pliki do pobrania:
(2015-03-10)

Wyniki przetargu na zagospodarowanie miejsc na potrzeby turystyki nad Kwisą

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” informuje, iż został zamknięty bez dokonania wyboru ogłoszony w dniu 2 marca 2015 roku przetarg dotyczący „Zagospodarowania terenu wybranych miejsc dla potrzeb turystyki  na terenie gmin: Osiecznica, Żagań i Nowogrodziec, ze szczególnym uwzględnieniem małej infrastruktury turystycznej” realizowane w ramach projektu:  „Dla Kwisy, dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiotem przetargu było zagospodarowanie terenu wybranych miejsc dla potrzeb turystyki  na terenie gmin: Osiecznica, Żagań i Nowogrodziec, ze szczególnym uwzględnieniem małej infrastruktury turystycznej .

Decyzją Komisji Przetargowej przetarg został zamknięty bez wyłonienia wykonawcy oraz że przetarg zostanie wznowiony po określeniu i doprecyzowaniu nowych wymogów wobec oferentów.

Dziękujemy za wzięcie udziału w przetargu ogłoszonym przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”, zapraszamy do składania kolejnych ofert. 

(2015-03-02)

Przetarg pisemny na zagospodarowanie miejsc na potrzeby turystyki nad Kwisą do 10 marca

W dniu 2 marca 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wybranych miejsc dla potrzeb turystyki  na terenie gmin: Osiecznica, Żagań i Nowogrodziec, ze szczególnym uwzględnieniem małej infrastruktury turystycznej” realizowane w ramach projektu:  „Dla Kwisy, dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg pisemny na podstawie „Procedury udzielania zamówień w projektach finansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko opartej na Art. 70¹- Art. 705 ustawy Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 121, 827). 
 
Warunki ogólne i szczególne zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Ofertę w formie i treści zgodnej z SIWZ należy złożyć w Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”, ul. Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2015 r. do godz. 11:00.
 
Wszystkie oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego, dnia 10.03.2015 r. o godz. 15.30


Zamawiający 
Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” 
ul. Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica 
Adres poczty elektronicznej: woznicka@zielonaakcja.pl
 
Pliki do pobrania:
(2015-02-26)

Zapraszamy do organizacji debat poświęconej małej retencji

 

 

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" zaprasza  organizacje i instytucje, a także indywidualne osoby do współpracy przy projekcie "Mała Retencja - Duża Sprawa". W ramach współpracy wspólnie zorganizujemy debatę na szczeblu gminnym pod hasłem "Mała retencja – duży problem, czy duże korzyści". Wraz z urzędnikami, ekologami i mieszkańcami miejscowości będziemy poruszać tematy z zakresu ochrony i gospodarowania wodą na  obszarach wiejskich i wspólnie wypracujemy rekomendacje do strategii  gminy oraz Gminnych Programów Ochrony Środowiska na przyszłe lata.

 

 

Informacje na temat organizacji debaty

 

 

Dofinansowano z Narodowego Funduszu i Ochrony Środowiska w ramach projektu: Mała Retencja - Duża Sprawa - kampania na rzecz  poprawy małej retencji na obszarach wiejskich
(2015-01-09)

Konkurs "Inicjatywy obywatelskie dla Środowiska"

        

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" przygotowuje obecnie duży projekt, na który składać się będzie realizacja co najmniej 20 inicjatyw lokalnych mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego.Zwracamy się z propozycją przygotowania Przez Państwa własnych propozycji inicjatyw. Inicjatywy lokalne mogą być składane przez  organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i w uzasadnionych przypadkach przez osoby indywidualne z terenu woj. dolnośląskiego i lubuskiego. W załączeniu przedstawiamy wytyczne do przygotowania projektu inicjatywy, formularz wniosku o dofinansowanie inicjatywy oraz listę wymaganych załączników formalnych.

Budżet dla jednej inicjatywy nie powinien przekroczyć 15 000 zł.

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" udzieli wsparcia merytorycznego i organizacyjnego oraz finansowego autorom i realizatorom inicjatywy podczas jej przygotowania i wdrażania.

Jeśli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w projekcie, bardzo prosimy o przesłanie krótkiego opisu projektu inicjatywy na załączonym formularzu - dlaczego właśnie ta inicjatywa powinna otrzymać dofinansowanie, wraz z załącznikami formalnymi.  Można zgłosićdowolną liczbę propozycji.

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" dokona selekcji propozycji pod kątem ich zgodności z założeniami konkursu NFOŚiGW oraz osiągnięciem celów ekologicznych. Inicjatywa przede wszystkim powinna wpływać na  poprawę stanu środowiska przyrodniczego. Autorów wybranych inicjatyw zaprosimy do udziału w projekcie. Realizacja inicjatyw będzie możliwa pod warunkiem otrzymania przez Fundację dofinansowania. Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie. W ramach licznych projektów prowadzonych przez Fundację Ekologiczną "Zielona Akcja" mieszkańcy wielu gmin woj. dolnośląskiego i lubuskiego  wypracowali i wdrożyli wiele pomysłów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bioróżnorodności w tych gminach. tj. przeciwdziałanie zanikaniu populacji owadów zapylających, przywracanie tradycyjnych odmian roślin, odtwarzanie cennych alei przydrożnych i zadrzewień śródpolnych, działalność przeciwpowodziowa w tym pielęgnacja małych zbiorników wodnych, czy rozwój małej infrastruktury edukacyjnej, w formie ścieżek przyrodniczych. Przedstawienie tych propozycji w formie własnych inicjatyw lokalnych to szansa na zdobycie finansowania na realizację działań uznanych przez mieszkańców za priorytetowe.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie są proszone o kontakt na adres: bochynska@zielonaakcja.pl lub telefonicznie 76 723 81 01 w celu uzyskania formularzy zgłoszeniowych.


Termin nadsyłania wypełnionych  formularzy upływa z dniem 15 stycznia 2015r. Na załączniki formalne czekamy do dnia 20 stycznia 2015.