Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla liderów małej retencji i ochrony bioróżnorodności oraz opracowanie prezentacji do prowadzenia lokalnych akcji retencyjnych w ramach Projektu pn.: „Współdziałanie na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla liderów małej retencji i ochrony bioróżnorodności oraz opracowanie prezentacji do prowadzenia lokalnych akcji retencyjnych w terenie, następujących województwach objętych projektem: dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim, lubuskim. Szkolenia kierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów zajmujących się gospodarką wodną i ochroną bioróżnorodności, doradców rolnych i rolników, lokalnych liderów, którzy przeprowadzą edukację w swoich środowiskach lub wykorzystają informacje w pracy zawodowej.
Szkolenia obejmują 4 cykle, po jednym cyklu w każdym województwie.

UNIA 2017