Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla liderów małej retencji i ochrony bioróżnorodności oraz opracowanie prezentacji do prowadzenia lokalnych akcji retencyjnych w ramach Projektu pn.: „Współdziałanie na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla liderów małej retencji i ochrony bioróżnorodności oraz opracowanie prezentacji do prowadzenia lokalnych akcji retencyjnych w terenie, następujących województwach objętych projektem: dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim, lubuskim. Szkolenia kierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów zajmujących się gospodarką wodną i ochroną bioróżnorodności, doradców rolnych i rolników, lokalnych liderów, którzy przeprowadzą edukację w swoich środowiskach lub wykorzystają informacje w pracy zawodowej.
Szkolenia obejmują 4 cykle, po jednym cyklu w każdym województwie.

UNIA 2017

 

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

formularz
kontaktowy

+48 (76) 862 94 30

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica 

Media społecznościowe