Projekt „Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych  poprzez małą retencję oraz ochronę bioróżnorodności” realizowany w okresie od lipca 2017 r do czerwca 2019 przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”,  finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem głównym projektu jest  podniesienie wiedzy i integracja środowisk mających największy wpływ na działania w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych poprzez wykorzystanie małej retencji do odnowy zasobów wodnych  i przywracania równowagi środowiska przyrodniczego. Projekt będzie realizowany na terenie województw opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.  Skierowany jest do podmiotów szczebla wojewódzkiego odpowiedzialnych za gospodarowanie wodą oraz ochronę bioróżnorodności oraz decydentów samorządowych, organizacji i społeczności lokalnych.  Ma umożliwić współpracę, przekazywanie dobrych praktyk i mobilizować środowiska  do działań adaptacyjnych zarówno na szczeblu regionalnym jak i lokalnym.
Zaplanowane działania wykorzystują doświadczenia wypracowane w trakcie realizacji projektów p.n „ Mała retencja, duża sprawa” „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” oraz „Wzmocnienie udziału społeczności lokalnych w decyzjach dotyczących adaptacji do zmian klimatu”.

malawwq

Działania projektu:

1. Organizacja spotkań informacyjnych w 4 wymienionych województwach oraz warsztatu międzysektorowego dla środowisk szczebla wojewódzkiego w celu określenia możliwości współpracy, planowania działań, gromadzenia i udostępniania  dobrych praktyk w zakresie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności.
2. Przeprowadzenie 4 cykli szkoleniowych dla liderów małej retencji, którzy będą wspierali lokalne działania adaptacyjne w zakresie małej retencji oraz ochrony bioróżnorodności.
3. Opracowanie rekomendacji adaptacyjnych dla 4 modelowych gmin oraz koncepcji rewitalizacji modelowych miejsc małej retencji /obszarów o dużej wartości przyrodniczej/.
4. Przeprowadzenie 4 regionalnych konferencji promujących dobre praktyki projektu oraz współpracę środowisk różnych szczebli przy rozwiazywaniu kwestii adaptacyjnych.
5. Upowszechnianie informacji o projekcie – wydanie broszur edukacyjnych, poradnika, materiałów promujących dobre praktyki, prowadzenie strony internetowej, FB.


Więcej informacji o małej retencji można znaleźć na naszych stronach: www.malaretencja.pl oraz na www.pszczoly.zielonaakcja.pl/zadrzewienia
Kontakt – Irena Krukowska-Szopa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 76 86 294 30

FE IS RGB 1

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica