W grudniu został rozstrzygnięty konkurs dla uczniów pn. „Obserwator Przyrody” oraz dla nauczycieli pn. „Zielone miejsce edukacji”.

jez Agata Olesniewicz Sp 7 GlogowPodsumowanie konkursów:

    • dla uczniów pn. „Obserwator Przyrody”
    • dla nauczycieli pn. „Zielone miejsce edukacji”

Trwają świąteczne ferie. Nasza Fundacja życzy wszystkim nauczycielom i uczniom sukcesów w pracy i w nauce w Nowym Roku 2011. Serdecznie dziękujemy za wspaniałą współpracę w ramach programu „Akademia Przyrodnicza – działania dla edukacji ekologicznej na obszarach chronionych w tym obszarach Natura 2000 na Dolnym Śląsku”. Jednocześnie informujemy Państwa i uczniów o wynikach zakończonych konkursów.

W konkursie dla uczniów pn. „Obserwator Przyrody” wzięło udział 60 uczniów, opiekę nad przedszkolakami i uczniami przygotowującymi pracę na konkurs sprawowało 12 nauczycieli. Nauczyciele - opiekunowie przesłali ich prace na konkurs do Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” w Legnicy.
Na finał konkursu dla nauczycieli pn. „Zielone miejsce edukacji” swoje prace - scenariusze przesłało 4 nauczycieli i 12 edukatorów.
Prace nadesłane na konkursy przez przedszkolaki i uczniów z młodszych klas szkolnych były przepiękne, pełne doskonałych pomysłów o przebogatej treści, wzruszały i przywoływały wspomnienia z wędrówek w terenie.

Dziennik przyrody Marta Buczek ZSO JaworUczniowie starszych klas przysłali na konkurs prezentacje, które zachwycały swą treścią, bogactwem wiedzy na temat mało znanych, a tak malowniczych obszarów Dolnego Śląska. Przepiękne zdjęcia przykuwały uwagę i wprowadzały w zachwyt. Scenariusze nadesłane na konkurs przez nauczycieli i edukatorów są znakomite i z pewnością zostaną wykorzystane w edukacji młodego pokolenia.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursach i informujemy,
że ze względu na to, iż wszystkie nadesłane prace były wyjątkowe nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy. Nagrodzono 88 uczestników.
Wszystkim uczestnikom konkursów wręczono ogółem 126 nagród i 88 dyplomów.

Dnia 29.12.2010 r. do wszystkich uczestników zostały wysłane nagrody.
Zdzisława Osowska

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

formularz
kontaktowy

+48 (76) 862 94 30

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica 

Media społecznościowe