nasadzenia legi

Akcja sadzenia drzew wiosną 2014 rokuSadzenie drzew może być świetną okazją do integracji mieszkańców, pracowników urzędów czy firm. Może być również doskonałym pomysłem na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Jest zajęciem nie tylko przyjemnym ale i pożytecznym. Mogli się o tym przekonać mieszkańcy dwóch miejscowości Szczedrzykowic i Lubiąża, którzy wspólnymi siłami posadzili 300 drzew, tym głównie jarzębów, śliw, lip, klonów i dębów. Sadzonki przekazane zostały w ramach projektu: „Nasadzenie drzew przez społeczność lokalną - zwiększenie poczucia odpowiedzialności społecznej za przyrodę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych dla projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt realizowany jest przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” z Legnicy oraz gminy: Prochowice i Wołów. Obsadzono dwie miejscowości – Szczedrzykowice i Lubiąż. W Szczedrzykowicach drzewami obsadzono m. in. plac zabaw oraz świetlicę, a także boisko sportowe oraz pobliski teren przy osiedlu. Drzewa posadzili wspólnymi siłami mieszkańcy oraz pracownicy gminy Prochowice. W Lubiążu najwięcej drzew posadzono przy ul. Nadodrzańskiej, w parku oraz przy pobliskim kościele i placu zabaw, a także przy ul. Kolejowej, Piastowskiej, ks. Bolesława Wysokiego, Willmanna, na terenie szkoły podstawowej oraz na Wzgórzu Trzech Krzyży.

Prace przebiegały w kilku turach, wcześniej zakupione rośliny zostały zadołowane i sukcesywnie podlewane. Na efekty wspólnej pracy nie trzeba było długo czekać. Ciepła, deszczowa pogoda sprzyjała szybkiemu rozwojowi liści i kwiatów, które szybko pojawiły się na gałązkach posadzonych drzew.
Wszystkie drzewka zostały podwiązane do palików, co zapobiegnie ich ewentualnemu złamaniu przez wiatr, aż do momentu naturalnego wzmocnienia się roślin.
Pragniemy podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu, w tym szczególnie paniom: Jolanta Szpularz i Janinie Krzyśko oraz panom: Józefowi Szabatowi oraz Maciejowi Nejmanowi.


Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o. w Biskupicach Podgórnych jest jedną z pierwszych firm, które aktywnie włączyły się w akcje sadzenia drzew w ramcah projektu "Bank Drzewek" w 2012 roku. Przedstawiciele firmy zaoferowali przekazanie środków potrzebnych na zakup kilkuset sadzonek drzew. Zaproponowali również ogłoszenie wśród swoich pracowników plebiscytu na wybór miejsc nasadzeń. W ten sposób piękne drzewka pojawiły się przy Szkole Podstawowej w Jordanowie Śląskim oraz na terenie Szkoły Policealnej dla Dorosłych, przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ludowie Polskim.
„Bank Drzewek” jest inicjatywą, która ma za zadanie gromadzenie środków finansowych na zakup sadzonek drzew i krzewów. Rośliny są przekazywane społecznościom lokalnym, szkołom, organizacjom, które wolontarystycznie posadzą je w swojej okolicy. „Bank Drzewek” gromadzi również informacje o miejscach nasadzeń oraz umożliwia nawiązywanie relacji między darczyńcami, a obdarowanymi.

Sadzonki zostały dowiezione 5 listopada. Kolejnego dnia nauczyciele wraz z rodzicami i uczniami rozpoczęli sadzenie otrzymanych drzewek. Zapału do pracy nie zmniejszył nawet chłód listopadowego poranka. Po kilku godzinach wytężonej pracy posadzono większość drzewek, w tym piękne, prawie trzymetrowe klony Globosa, a także sporo innych dekoracyjnych i ciekawych gatunków tj. buki w odmianie czerwonej, śliwy Pissardii z purpurowymi liśćmi, kasztanowce, świerki, jodły, a także wiele dębów, klonów, jarzębin i lip. Wybór gatunków został zaproponowany przez współpracującego z Fundacją architekta krajobrazu. Drzewka w przyszłości oprócz funkcji estetycznych będą również służyć jako pomoc dydaktyczna dla uczniów podczas zajęć terenowych.

Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu, w szczególności Zarządowi firmy Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o. w Biskupicach Podgórnych, a także Dyrekcji obu szkół serdecznie dziękujemy za współpracę.

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”

Ludowo polskieLudowo Polskie 2 Ludowo polskie 3Ludowo Polskie 4

Logo toshiba

Nasadzenia drzew w Ludowie Polskim sponsorowane przez  firmę Toshiba.

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

formularz
kontaktowy

+48 (76) 862 94 30

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica 

Media społecznościowe