W dniach 28-30 listopada br. w Karczowiskach odbyło się szkolenie wprowadzające do projektu „Soleckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi”. W szkoleniu udział wzięło 21 przedstawicieli 10 dolnośląskich i opolskich miejscowości chętnych do otrzymania wsparcia w zakresie aktualizacji sołeckich strategii oraz angażowania mieszkańców w decyzje lokalne i komunikację z mieszkańcami.

W trakcie szkolenia pracowano nad następującymi zagadnieniami:

  • komunikacja w ramach sołectwa warunkiem udziału mieszkańców w decyzjach (prezentacja, ćwiczenia praktyczne, opracowanie sposobów informowania w ramach sołectwa), współpraca z samorządem, udostępnianie informacji
  • podmiotowość sołectwa oraz fundusz sołecki
  • doświadczenia wdrażania sołeckich strategii na terenie Opolszczyzny, doświadczenia na terenie Dolnego Śląska
  • planowanie strategiczne, sołecka strategia zasady opracowania przy udziale mieszkańców
  • tryb pracy na aktualizacją sołeckiej strategii: badanie opinii mieszkańców, upowszechnienie informacji o procesie aktualizacji, warsztaty, pod jecie uchwały na zebraniu wiejskim
  • prowadzenie zebrań wiejskich inaczej
  • źródła finansowania przedsięwzięć z sołeckiej strategii
  • plan pracy przy aktualizacji sołeckiej strategii.

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

formularz
kontaktowy

+48 (76) 862 94 30

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica 

Media społecznościowe