Fundacja współpracuje z gminami w zakresie opracowania lokalnych diagnoz klimatycznych, planów adaptacji do zmian klimatu, prowadzenia warsztatów, debat i dyskusji poświęconych poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców, podejmowania lokalnych inicjatyw adaptacyjnych.

Oferta na prowadzenie działań planistycznych oraz informacyjno – edukacyjnych w zakresie adaptacji do zmian klimatu

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” proponuje działania, które umożliwiają planowanie, wdrażanie i podnoszenie świadomości społeczności lokalnych w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych i łagodzenia skutków tych zmian.

Odbiorcy: samorządy, przedstawiciele społeczności lokalnych, podmioty publiczne, pomioty gospodarcze.

 1. Diagnoza klimatyczna, identyfikacja zagrożeń i planowanie działań adaptacyjnych na poziomie gminy, powiatu, regionu:
  • analiza zmian klimatycznych na poziomie lokalnym i regionalnym,
  • określanie podatności gminy na zmiany klimatyczne, ocena potencjału adaptacyjnego,
  • rekomendacje działań adaptacyjnych do ujęcia w strategii rozwoju gminy, gminnym programie ochrony środowiska, planach inwestycyjnych, planach zagospodarowania przestrzennego, 
  • tworzenie lokalnych programów adaptacji do zmian klimatu dla gminy, regionu,
  • ocena oddziaływania planu adaptacji do zmian klimatu.
 2. Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych kierowanych do społeczności lokalnych:
  • organizowanie warsztatów, spotkań edukacyjnych dla różnych grup odbiorców: gmin, szkół, przedsiębiorców,
  • prowadzenie debat i dyskusji społecznych zachęcających do podejmowania działań adaptacyjnych na poziomie gospodarstwa domowego, w podmiotach publicznych, na terenie firm,
  • opracowywanie metodyk i wytycznych do planów adaptacji dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  • wydawanie materiałów edukacyjnych: broszur, ulotek, publikacji,
  • tworzenie informacji na strony internetowe gmin oraz innych podmiotów.
 3. Działania edukacyjne w terenie:
  • pomoc w realizacji lokalnych inicjatyw adaptacyjnych np. rewitalizacji, zagospodarowaniu oczek wodnych, tworzeniu stref buforowych poprzez zadrzewianie i zazielenianie terenów, recycling wód opadowych, tworzenie ścieżek edukacyjnych, rewitalizacji terenów zieleni poprzez uwzględnienie funkcji adaptacyjnych,
  • pomoc w planowaniu wymienionych działań poprzez angażowanie lokalnych społeczności.
 4. Oferta dla przedsiębiorców i firm w zakresie adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia wpływu na zmiany klimatu:
  • aktualizacja dokumentów w zakresie adaptacji i łagodzenia zmian klimatu,
  • przygotowanie wytycznych dla inwestycji (każdy etap realizacji) w zakresie adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia wpływu na klimat,
  • nadzór nad inwestycją (na każdym etapie realizacji) w zakresie adaptacji do zmian klimatu
  • opracowywanie OOŚ (ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia wpływu na klimat).
 5. Doradztwo prawne w zakresie zmian klimatu, adaptacji, łagodzenia do zmian klimatu

Kontakt: Irena Krukowska-Szopa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.76 86 294 30

Oferta na prowadzenie działań planistycznych oraz  informacyjno – edukacyjnych w zakresie adaptacji do zmian klimatu

 

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” proponuje działania, które umożliwiają planowanie, wdrażanie i podnoszenie świadomości społeczności lokalnych w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych i łagodzenia skutków tych zmian.

Odbiorcy: samorządy, przedstawiciele społeczności lokalnych, podmioty publiczne, pomioty gospodarcze.

1.       Diagnoza klimatyczna, identyfikacja zagrożeń i planowanie działań adaptacyjnych na poziomie gminy, powiatu, regionu:

·         analiza zmian klimatycznych na poziomie lokalnym i regionalnym,

·         określanie podatności gminy na zmiany klimatyczne, ocena potencjału adaptacyjnego,

·         rekomendacje działań adaptacyjnych do ujęcia w strategii rozwoju gminy, gminnym programie ochrony środowiska, planach inwestycyjnych, planach zagospodarowania przestrzennego,

·         tworzenie lokalnych programów adaptacji do zmian klimatu dla gminy, regionu,

·         ocena oddziaływania planu adaptacji do zmian klimatu.

2.       Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych kierowanych do społeczności lokalnych:

 

·         organizowanie warsztatów, spotkań edukacyjnych dla różnych grup odbiorców: gmin, szkół, przedsiębiorców,

·         prowadzenie debat i dyskusji społecznych zachęcających do podejmowania działań        adaptacyjnych na poziomie gospodarstwa domowego, w podmiotach publicznych, na terenie firm,

·         opracowywanie metodyk i wytycznych do planów adaptacji dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

·         wydawanie materiałów edukacyjnych: broszur, ulotek, publikacji,

·         tworzenie informacji na strony internetowe gmin oraz innych podmiotów.

3.     Działania edukacyjne w terenie:

·          pomoc w realizacji lokalnych inicjatyw adaptacyjnych np. rewitalizacji, zagospodarowaniu oczek wodnych, tworzeniu stref buforowych poprzez zadrzewianie i zazielenianie terenów, recycling wód opadowych, tworzenie ścieżek edukacyjnych, rewitalizacji terenów zieleni poprzez uwzględnienie funkcji  adaptacyjnych, 

 pomoc w  planowaniu wymienionych działań poprzez angażowanie lokalnych społeczności.

 

4.       Oferta dla przedsiębiorców i firm w zakresie adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia wpływu na zmiany klimatu:

·         aktualizacja dokumentów w zakresie adaptacji i łagodzenia zmian klimatu,

·         przygotowanie wytycznych dla inwestycji (każdy etap realizacji) w zakresie adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia wpływu na klimat,

·         nadzór nad inwestycją (na każdym etapie realizacji) w zakresie adaptacji do zmian klimatu

·         opracowywanie OOŚ (ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia wpływu na klimat).

5. Doradztwo prawne w zakresie zmian klimatu, adaptacji, łagodzenia do zmian klimatu

Kontakt: Irena Krukowska-Szopa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.76 86 294 30

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

formularz
kontaktowy

+48 (76) 862 94 30

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica 

Media społecznościowe