W dniu 25-26 czerwca 2020 roku, w miejscowości Chocianów odbyło się Spotkanie Edukatorów w ramach projektu „Przyroda łagodzi zmiany klimatu – program aktywnej edukacji o wpływie zmian klimatu na bioróżnorodność i otoczenie człowieka”. Szkolenie przebiegało dwuetapowo: pierwszego dnia uczestnicy poszerzali swoją wiedzę wsłuchując się w wykłady przeprowadzane w sali konferencyjnej, natomiast drugiego dnia aktywnie uczestniczyli w zajęciach terenowych.

Podczas wykładów, edukatorzy dowiedzieli się na co zwracać uwagę w trakcie edukacji młodzieży. Tematyka dotyczyła zmian klimatu i jego skutków: wpływu na środowisko wodne, owady, lasy i zadrzewienia, porosty oraz gatunki inwazyjne. Każdy uczestnik mógł wyrazić swoje zdanie na temat zmian klimatu, a dzięki temu w murach sali konferencyjnej trwały nieustanne naukowe dyskusje. Podsumowaniem pierwszego dnia była praca w grupach, gdzie edukatorzy mieli za zadanie opracować przykładowe scenariusze przebiegu zajęć dla młodzieży, wykorzystując wiedzę przekazaną na wykładach. Każdy z uczestników spotkania otrzymał pakiet papierowych oraz multimedialnych materiałów.

Drugiego dnia spotkania, podczas zajęć terenowych uczestnicy odwiedzili Przemkowski Park Krajobrazowy, a w nim między innymi: użytek ekologiczny Przemkowskie Bagno oraz rezerwat Przemkowskie Stawy. W trakcie zajęć edukatorzy mogli korzystać z wiedzy oraz cennych wskazówek osób prowadzących.

 

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica