Karczewiska long

W ramach projektu "Partnerstwo dla drzew i klimatu" przeprowadzono szkolenie przygotowujące liderów społecznej odpowiedzialności biznesu. W szkoleniu wzięło udział 15 uczestników- liderów lokalnych organizacji, przedstawicieli firm. Szkolenie odbyło się w dniach 25,26,27.04.2012r. w Karczewiskach. Uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę i umiejętności dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu, budowania partnerskich relacji pomiędzy przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i samorządem, poznali dobre przykłady społecznej odpowiedzialności biznesu. Zaproszono gości – przedstawiciela lokalnego biznesu oraz przedstawiciela samorządu, którzy przedstawili na własnych przykładach zagadnienie budowania relacji partnerskich i wspierania społeczności lokalnych w działaniach związanych z ochroną środowiska. Szkolenie trwało 3 dni – 24 godz. prowadziło 2 trenerów. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe. Uczestnikom zapewniono noclegi i wyżywienie w trakcie szkolenia.


Uczestnicy warsztatów w trakcie szkolenia wypracowali strategie (plany) społecznego zaangażowania biznesu w swoich środowiskach.

Program warsztatów:

  • Otwarcie, cele i zasady warsztatów
  • Poznanie się uczestników i zajęcia integracyjne
  • Na czy polega społeczna odpowiedzialność biznesu i jak można ją angażować w inicjatywy społeczności lokalnych - prezentacje, dyskusja
  • Dobre przykłady społecznej odpowiedzialności biznesu realizowane w skali lokalnej i regionalnej – prezentacja
  • Wsparcie inicjatyw lokalnych – poszukiwanie różnych źródeł wsparcia – Jak prowadzić rozmowy z firmą, sponsorem, darczyńcą - zajęcia w grupach
  • Podsumowanie – sztuka pozyskiwania wsparcia
  • Uwarunkowania prawne wykorzystania różnych źródeł wsparcia m.in. darowizna, sponsoring, kwesta, loteria – prezentacja i ćwiczenia w grupach
  • Plan angażowania CSR przez moją organizację – uczestnicy tworzą plan w oparciu o przekazane materiały i doświadczenia własne
  • Podsumowanie zajęć.

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

formularz
kontaktowy

+48 (76) 862 94 30

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica 

Media społecznościowe