Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o. w Biskupicach Podgórnych jest jedną z pierwszych firm, które aktywnie włączyły się w akcje sadzenia drzew w ramcah projektu "Band Drzewek" w 2012 roku. Przedstawiciele firmy zaoferowali przekazanie środków potrzebnych na zakup kilkuset sadzonek drzew. Zaproponowali również ogłoszenie wśród swoich pracowników plebiscytu na wybór miejsc nasadzeń. W ten sposób piękne drzewka pojawiły się przy Szkole Podstawowej w Jordanowie Śląskim oraz na terenie Szkoły Policealnej dla Dorosłych, przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ludowie Polskim.

Logo bank drzewek ALogo toshiba

„Bank Drzewek” jest inicjatywą, która ma za zadanie gromadzenie środków finansowych na zakup sadzonek drzew i krzewów. Rośliny są przekazywane społecznościom lokalnym, szkołom, organizacjom, które wolontarystycznie posadzą je w swojej okolicy. „Bank Drzewek” gromadzi również informacje o miejscach nasadzeń oraz umożliwia nawiązywanie relacji między darczyńcami a obdarowanymi.

Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o. w Biskupicach Podgórnych jest jedną z pierwszych firm, które aktywnie włączyły się w akcje sadzenia drzew w ramach projektu "Bank Drzewek" w 2012 roku. Przedstawiciele firmy zaoferowali przekazanie środków potrzebnych na zakup kilkuset sadzonek drzew. Zaproponowali również ogłoszenie wśród swoich pracowników plebiscytu na wybór miejsc nasadzeń. W ten sposób piękne drzewka pojawiły się przy Szkole Podstawowej w Jordanowie Śląskim oraz na terenie Szkoły Policealnej dla Dorosłych, przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ludowie Polskim.
Sadzonki zostały dowiezione 5 listopada. Kolejnego dnia nauczyciele wraz z rodzicami i uczniami rozpoczęli sadzenie otrzymanych drzewek. Zapału do pracy nie zmniejszył nawet chłód listopadowego poranka. Po kilku godzinach wytężonej pracy posadzono większość drzewek, w tym piękne, prawie trzymetrowe klony Globosa, a także sporo innych dekoracyjnych i ciekawych gatunków tj. buki w odmianie czerwonej, śliwy Pissardii z purpurowymi liśćmi, kasztanowce, świerki, jodły, a także wiele dębów, klonów, jarzębin i lip. Wybór gatunków został zaproponowany przez współpracującego z Fundacją architekta krajobrazu. Drzewka w przyszłości oprócz funkcji estetycznych będą również służyć jako pomoc dydaktyczna dla uczniów podczas zajęć terenowych.
Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu, w szczególności Zarządowi firmy Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o. w Biskupicach Podgórnych, a także Dyrekcji obu szkół serdecznie dziękujemy za współpracę.

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

formularz
kontaktowy

+48 (76) 862 94 30

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica 

Media społecznościowe