Sadzenie drzew jest jednym z najprostszych i najprzyjemniejszych sposobów czynnej ochrony przyrody oraz podnoszenia wartości estetycznych krajobrazu. Posadzone dziś drzewa za kilkanaście lat staną się żywymi pomnikami naszej troski o środowisko, a także o przyszłe pokolenia.

Logo bank drzewek A

Sadzenie drzew jest jednym z najprostszych i najprzyjemniejszych sposobów czynnej ochrony przyrody oraz podnoszenia wartości estetycznych krajobrazu. Posadzone dziś drzewa za kilkanaście lat staną się żywymi pomnikami naszej troski o środowisko, a także o przyszłe pokolenia.
Dzięki hojności naszych sponsorów również w tym roku rozpocznie się kolejny etap corocznych nasadzeń drzew przez społeczności lokalne.
Jesienią br. posadzonych zostanie kilkaset nowych drzewek. Drzewka zostaną przekazane zraszającym się do Fundacji społecznością. Nowe nasadzenia będą możliwe dzięki firmie Toshiba, a także zaprzyjaźnionej szkółce drzewek, która postanowiła przekazać sadzonki.

nasadzenia wierzowice

 

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

formularz
kontaktowy

+48 (76) 862 94 30

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica 

Media społecznościowe