W dniach 10-12 sierpnia odbył się wyjazd studyjny do wsi tematycznych w województwie kujawsko-pomorskim dla liderów wiejskich w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W wyjeździe wzięło udział blisko 50 liderów liderów wiejskich, sołtysów, przedstawicieli Stowarzyszeń Wiejskich czy też Grup Odnowy Wsi i Moderatorów Odnowy Wsi.

Pragniemy poinformować iż Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Wyprawy Odkrywców w Borach Dolnośląskich” i w dn. 31.07.2012r została podpisana umowa na realizację ww przedsięwzięcia z Samorządem Województwa Lubuskiego. Pomoc przyznana na operację z zakresu Małych Projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

bory logosy feza 

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

formularz
kontaktowy

+48 (76) 862 94 30

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica 

Media społecznościowe